JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Wordt mijn verzekering verlengd?

In Plus Magazine van maart las ik welke keuzes je hebt voor je aanvullend pensioen als je van werk verandert. Wat gebeurt er als je contract 60 jaar vermeldt als einddatum en je pas op 66 met pensioen kan?

Je kan vandaag je aanvullend pensioen pas opnemen als je stopt met werken. Tenzij je na je 65ste nog blijft werken, je nog werkt na de datum dat je vervroegd met pensioen kan of als je 55 jaar of ouder was in 2016. In alle andere gevallen loopt je pensioenplan door zolang je in dienst bent, in jouw geval tot 66 jaar. Je werkgever zal een percentage van je wedde moeten blijven storten. Maar de verzekeraar heeft zich bij je groepsverzekering contractueel slechts gebonden tot 60 jaar. Je werkgever zal dus het contract met de verzekeraar moeten ‘open breken’ zodra de eerste aangeslotene 60 jaar is. Hij zal moeten onderhandelen over welke intrest nog wordt gegarandeerd op het bedrag dat op 60 jaar was opgebouwd en op de premies die nog worden gestort tussen 60 en de wettelijke pensioenleeftijd. Heb je nog een slapend contract bij een vorige werkgever, waar je je reserves in het pensioenplan liet, dan zal je ex-werkgever die waarschijnlijk ‘meenemen’ in deze onderhandeling.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

Kan ik ons huis verkopen als mijn partner in coma raakt?

Ik heb gehoord dat als mijn echtgenoot in coma zou raken of onbekwaam worden, ik ons huis niet meer kan verkopen. Klopt dat? En kunnen wij dit vermijden met een zorgvolmacht?

Als het om de gezinswoning gaat, is altijd de toestemming van beide echtgenoten vereist. Gaat het niet om de gezinswoning en ben je alleen eigenaar, dan heb je die toestemming niet nodig. Maar als een van jullie onbekwaam wordt, door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een hersenbloeding, kan die geen toestemming meer geven en kan je de gezinswoning dus niet zomaar verkopen.

Je moet dan de vrederechter vragen om een bewindvoerder aan te stellen. Vaak stelt de rechter de partner of een kind als bewindvoerder aan. Maar zelfs als je wordt aangesteld als bewindvoerder, kan je het huis nog niet verkopen: je zal de rechter moeten vragen of je je huis tegen een bepaalde prijs mag verkopen. Het spreekt voor zich dat op die manier een huis verkopen allesbehalve eenvoudig is.

Dit probleem kan je makkelijk voorkomen door een notariële zorgvolmacht op te maken (dit kost je 400 tot 500 euro). Zo vermijd je de hele procedure voor de vrederechter en maak je de zaken veel eenvoudiger. In een zorgvolmacht geef je aan een vertrouwenspersoon – bijvoorbeeld je partner of je kinderen – een volmacht om jouw vermogen te beheren als je later onbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ongeval. Daarbij bepaal je zelf wat de gevolmachtigde allemaal mag doen, bijvoorbeeld de gezinswoning verkopen.

Mag mijn ex-schoonzoon het onderhoudsgeld stopzetten?

Mijn dochter is 15 jaar geleden voor de rechtbank gescheiden, na 16 jaar huwelijk. Haar ex heeft altijd alimentatie betaald. Maar nu beweert hij dat hij die betaling volgend jaar mag stopzetten, omdat de alimentatie beperkt is tot de duur van het huwelijk. Klopt dat?

De ex van jouw dochter baseert zich blijkbaar op de huidige wettelijke regelgeving omtrent de duur van de alimentatie. Die geeft aan dat, bij een echtscheiding via de rechtbank, de onderhoudsuitkering voor de ex-echtgenoot beperkt is in de tijd. Het onderhoudsgeld voor de ex-partner moet dan namelijk niet langer worden uitbetaald dan het aantal maanden of jaren dat het huwelijk heeft geduurd. Na deze periode vervalt de uitkering automatisch. Deze automatische beperking in de tijd geldt – alweer volgens de nieuwe wet – enkel bij een echtscheiding voor de rechtbank, niet voor een echtscheiding met onderlinge toestemming. Als ex-partners ook daar een beperking in de tijd willen, moet die expliciet in de ‘akte echtscheiding door onderlinge toestemming’ worden opgenomen. De ex van jouw dochter vergeet echter dat de huidige regels enkel van toepassing zijn op echtscheidingen vanaf 1 september 2007. Vermits je dochter voordien is gescheiden, speelt de beperking in de tijd niet. Je ex-schoonzoon kan zich dus niet op de beperking in de tijd uit de nieuwe wet beroepen. Tenzij in het vonnis dat de alimentatie toekent wel een tijdsduur aan de alimentatie werd gekoppeld. Want ook onder de oude wet kon de rechtbank de uitkering beperken in de tijd, zonder dat dit automatisch was geregeld. Indien dit destijds effectief gebeurde, geldt die beperking in de tijd nu nog.

Krijg ik minder pensioen en igo als ik bij mijn dochter intrek?

Als alleenstaande gepensioneerde krijg ik een pensioen en een IGO-aanvulling. Mijn dochter stelt voor om bij haar te gaan wonen. Zullen mijn pensioen en uitkering dan dalen?

Het bedrag van jouw pensioen zal niet veranderen omdat je intrekt bij je dochter. Gaan samenwonen heeft geen invloed op het bedrag van iemands pensioen. En in jouw geval zal ook de aanvulling die je krijgt via de IGO – de inkomensgarantie voor ouderen – niet veranderen. De IGO is geen uitkering zoals het pensioen, maar een bijstandsuitkering, die je kan vergelijken met het leefloon. Het is een sociaal vangnet dat door de Federale Pensioendienst wordt betaald aan 65-plussers van wie het rust- of overlevingspensioen lager ligt dan het minimumpensioen. Voor die uitkering gelden strikte voorwaarden. Zo wordt er niet naar je loopbaan gekeken, zoals voor je pensioen, maar wel naar je bestaansmiddelen en je gezinssituatie. Meestal wordt er dus rekening gehouden met het inkomen van de personen met wie je onder één dak woont. Indien je zou gaan samenwonen met bijvoorbeeld een vriend of een neef, dan zou er naar het inkomen van die vriend of neef worden gekeken. Maar jij gaat samenwonen met je dochter, een bloedverwant in rechte lijn. En in dat geval beschouwt de pensioendienst jou niet als samenwonende, maar als een alleenstaande en wijzigt het bedrag van jouw IGO niet.

Wordt mijn verzekering verlengd?

Juridische service

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen,

erven en schenken

erfbelasting

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08.

(Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag) Je betaalt ?0,15 / 20 sec.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE

GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE

MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content