© Getty Images/iStockphoto

Vier op de vijf Belgen al geconfronteerd met phishing

Vier op de vijf Belgen zijn al in aanraking gekomen met phishing. Dat meldt consumentenorganisatie Test Aankoop op basis van een enquête bij 1.300 Belgen. Test Aankoop roept de banken op om het probleem samen aan te pakken.

Via phishing proberen fraudeurs de bankgegevens van personen te pakken te krijgen. Het fenomeen komt de laatste tijd alsmaar vaker voor, wat blijkt uit de enquête van Test Aankoop waarin 80 procent van de ondervraagden zegt reeds een poging tot phishing te hebben meegemaakt. Dat gebeurt het vaakst via mail (52,7 procent), maar ook via sms (47,6 procent) of telefonisch (26,8 procent).

Zes op de tien ondervraagden laten na de poging tot phishing de afzender blokkeren. Iets meer dan een op de drie (37 procent) contacteert de autoriteiten, terwijl 18 procent helemaal niets onderneemt.

Ondanks de toename in het aantal phishingpogingen betreurt Test Aankoop dat precieze cijfers ontbreken. Daarom verstuurde de consumentenorganisatie een vragenlijst naar de banken om te peilen naar de genomen veiligheidsmaatregelen. “Helaas wenste zo goed als geen enkele bank de gevraagde info te verstrekken. Banken pushen hun klanten om digitaal te bankieren, maar wanneer het fout loopt, wordt alle verantwoordelijkheid bij de klant gelegd. Zelfs wanneer de consument kan rekenen op een positief advies van Ombudsfin (de ombudsdienst voor financiële diensten, red.) of zelfs van de rechtbank, worden deze uitspraken genegeerd of wordt ertegen in beroep gegaan”, zegt Simon November van Test Aankoop.

Daarom komt Test Aankoop zelf met een aantal oplossingen op de proppen, zoals extra bevestigingen wanneer grote bedragen worden betaald of wanneer een bedrag wordt overgeschreven naar een buitenlands rekeningnummer. De consumentenorganisatie roept banken op tot dialoog om deze voorstellen samen verder uit te werken. “De strijd tegen phishing is er één van lange adem en vereist samenwerking tussen de verschillende actoren”, besluit de consumentenorganisatie.

Partner Content