© iStock

Vlaamse regering investeert in digitale datakluis voor elke burger

De Vlaamse regering investeert 120.000 euro in de ontwikkeling van een digitale kluis waar elke burger zijn persoonlijke data, zoals gezondheidsgegevens, veilig kan bewaren. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ontwikkelt het platform mee in een breder partnerschap.

Vlaanderen is sinds 2018 een van de trekkers voor de ontwikkeling van een Interregionaal Platform voor Persoonlijke Data, met daarin ook een digitale kluis. VITO is als onderzoekscentrum internationale coördinator voor Vlaanderen, Oost-Nederland en het Finse Oulu.

De coronapandemie heeft volgens VITO het nut van databeheer alleen maar duidelijker gemaakt. Binnen de gezondheidszorg is een efficiënte gegevensdeling met een waterdichte garantie op privacy cruciaal, benadrukt de onderzoeksinstelling. “Meer nog: de burger die zijn gegevens deelt, moet de volledige controle hebben over zijn eigen data.” Daarom ontwikkelt VITO mee een platform dat die noden vervult.

“Elke burger krijgt in dit platform een persoonlijke datakluis, waar alleen hij de sleutel van heeft”, zegt de onderzoeksinstelling. “Op die manier kan de burger gebruikmaken van dienstverleningen zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over wat er met zijn data zal gebeuren. In zijn persoonlijke kluis – een virtuele ‘kast’ waar de individuele burger via een app de sleutel van heeft – hoeft hij ook maar één keer zijn gegevens in te voeren. Als dat nodig is, kan hij zelf beslissen welke gegevens hij met welke partner en op welke manier wil delen.”

Bovendien zouden de gegevens uit de kluizen ook onderzoek en ontwikkeling ten goede kunnen komen. “Die data worden nu onderbenut of worden soms zonder het medeweten van de burger gebruikt voor onbekende doeleinden. Door de ontwikkeling van een digitale kluis kan dit in de toekomst op een ethische en wettelijk verankerde manier gebeuren”, luidt het.

Om de ontwikkeling van het platform te ondersteunen, maakt Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits (CD&V) nu een subsidie van 120.000 euro vrij. “Privacy is het hoogste goed, ook online. We zijn ons steeds meer bewust van de waarde van data en onze persoonlijke digitale gegevens en maar goed ook”, zegt ze.

Partner Content