Federale Ombudsdienst voor Energie

Strengere regels voor huis-aan-huisverkoop van energiecontracten