Advertorial

© Getty Images

Beter doen dan de beurs?

Wie in aandelen belegt, wil niet alleen een hoger rendement dan wat een spaarboekje oplevert. Hij of zijn wil het vooral ook “beter doen dan de beurs”. Dat kan door individuele aandelen te kopen of te beleggen in een actief beheerd beleggingsfonds. Voor beide opties geldt: de juiste aandelen of fondsen selecteren, is geen eenvoudige zaak. Dat is meteen ook de verklaring van de populariteit van trackers (beursgenoteerde indexfondsen), waarmee je automatisch belegt in de meest succesvolle aandelen. Een dergelijk aanbod biedt KEYPRIVATE, het online vermogensbeheer van Keytrade Bank.

De tijd waarin superbeleggers (denk aan namen als klokken zoals een Peter Lynch of een Warren Buffett) op haast miraculeuze wijze de juiste aandelen wisten te selecteren, megarendementen boekten en daardoor wereldwijd een goeroe-status kregen, ligt al enige tijd achter ons. Talrijke studies wijzen uit dat het vandaag de dag bijzonder moeilijk is om de meest rendabele aandelen te detecteren.

“Aandelenselectie, het zogenaamde stock picking, blijkt in de praktijk erg moeilijk. Heel weinig stock pickers blijven succesvol over een periode van tien, twintig jaar. Gevolg: weinig fondsen die ze beheren doen het beter dan de markt”, zegt Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE. “Dat steeds meer beleggers trackers verkiezen boven de traditionele actief beheerde beleggingsfondsen, is het logische gevolg van dat inzicht. Niet alleen ligt de kostprijs lager want trackers volgen een index, denk aan de CAC40 of de BEL20 maar bovendien stellen we vast dat de meest succesvolle aandelen almaar belangrijker worden in zo’n index. Kijk maar naar de technologieaandelen in de VS, die nu bijna een kwart uitmaken van de S&P500.”

Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE
Geert Van Herck, Chief Strategist bij KEYPRIVATE

Een tracker is niet uit één, maar uit tientallen onderliggende waarden samengesteld. Zo heeft u als belegger in één klap een mooi gediversifieerde portefeuille, met de best mogelijke verhouding tussen rendement en risico. Risico? Is het dan toch niet beter je spaargeld op een klassiek spaarboekje te parkeren? “Die vraag krijg ik bijna elke dag voorgeschoteld: Is dit wel een goed moment om te beleggen?“, zegt Van Herck. “Zeker, een spaarboekje heeft zijn nut. U moet een minimumkapitaal achter de hand hebben voor onverwachte uitgaven. Hoe groot die reserve best is – het equivalent van drie of zes maanden loon, bijvoorbeeld – hangt van verschillende factoren af. Alles wat u daarboven heeft, zou u idealiter aan het werk moeten zetten. Ook nu. Door uw geld te parkeren op een boekje, verliest u de facto aan koopkracht als gevolg van de bijna onbestaande rente en de inflatie. Zeker, beleggingen in trackers of in klassieke fondsen bieden uitzicht op betere rendementen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Voor elke belegger geldt: ken uzelf. Bepaal uw risicoprofiel om te komen tot een portefeuille die bij u past. Goed om te weten is dat de beurstrend al sinds 2009 in stijgende lijn is. Natuurlijk zijn er in die tijd schommelingen geweest met pieken en dalen, zoals net nog tijdens de coronacrisis, maar als belegger moet je een langere tijdshorizon nemen en af en toe de moed hebben om een tijdelijke crisis uit te zitten zonder te verkopen – verkopen tijdens een beursdip is meestal geen goed idee.”

Wie kiest voor het performante online-vermogensbeheer van KEYPRIVATE verlost zichzelf van kopzorgen en hoeft niet elke dag de koersen te scannen. Van Herck: “Het beheer van de risico’s, het uitstippelen en bijsturen van de strategie op basis van trendanalyses en de inzichten van ons beleggingscomité, verzorgen wij voor onze klanten.”

Nu nog goedkoper

Beleggen via KEYPRIVATE is goedkoper dan traditioneel vermogensbeheer en kan al vanaf € 15.000. Wie een KEYPRIVATE opent vóór 30 september krijgt bovendien zijn beheerskosten (0,91%, incl. BTW) op het belegde bedrag terugbetaald tot 30 november.

Ontdek hier alles over KEYPRIVATE.

Beter doen dan de beurs?

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten.