Advertorial

Een onbezorgd pensioen? Activeer uw pensioenkapitaal!

Over het pensioen vloeit veel inkt, vooral dan over de betaalbaarheid en het bedrag ervan. Dat beaamt ook Tom Van den Brande, Private Banker bij Bank Degroof Petercam. Wij vroegen hem naar tips om tijdens het pensioen toch over voldoende geld te beschikken.

Hebben gepensioneerden niet minder kosten?

Tom Van Den Brande : “Wat we zien is dat hun consumptiepatroon verandert. Het huis is afbetaald en de kinderen hebben het nest verlaten, maar tegelijkertijd vallen voordelen zoals een firmawagen of hospitalisatieverzekering weg. En er is plots veel vrije tijd om te reizen en volop te genieten van het leven. Maar dat kost handenvol geld. Gelukkig krijgen velen op dat moment ook hun pensioenkapitaal uitbetaald.”

Tom Van den Brande, Private banker bij Degroof Petercam
Tom Van den Brande, Private banker bij Degroof Petercam

Welke tips hebt u voor wie met pensioen gaat?

“De cruciale stap richting gemoedsrust is uw financiële situatie nauwgezet in kaart brengen. Pas daarna kunt u concrete doelstellingen gaan bepalen. Als u bepaalde projecten voor ogen hebt zoals de aankoop van vastgoed of een schenking aan uw (klein)kinderen, dan moet u die bedragen eveneens incalculeren. Onderschat daarnaast de inflatie niet omdat de impact daarvan uw koopkracht aanzienlijk beknot. Activeer daarom uw kapitaal via een belegging zodat uw koopkracht op peil kan blijven.”

Op je 65ste nog beleggen, is dat wel verstandig?

“Absoluut. In België bedraagt de gemiddelde levensverwachting 80,8 jaar (cijfers Statbel 2020). De beleggingshorizon is bijgevolg nog voldoende lang om rendabel te zijn. En met een geschikte aanpak krijgt u uitzicht op een hoger rendement dan wanneer u cash aanhoudt. Waardoor u uiteindelijk meer speelruimte hebt voor leuke dingen, zoals uw kleinkinderen vertroetelen.”

Hoe kan Degroof Petercam helpen?

“Als referentiespeler in vermogensbeheer en beleggingsadvies beschikken wij over ruime expertise terzake. Onze multidisciplinaire aanpak vertaalt zich in maatoplossingen die niet alleen naadloos bij uw doelstellingen en wensen aansluiten, maar die u bovendien voldoende flexibiliteit bieden. Waarom? Omdat wij goed beseffen dat een mensenleven ook tijdens het pensioen nog een heel andere wending kan nemen.

“De cruciale stap richting gemoedsrust is uw financiële situatie nauwgezet in kaart brengen.”

Tom Van den Brande, Private banker bij Degroof Petercam

Wij merken dat het pensioenthema ook politiek erg leeft; dit is te merken aan de pensioenhervorming in 2022 alsook lopende discussies voor bijkomende hervormingen in 2023 én het voorstel tot aanpassing van de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen in de geplande fiscale hervorming (beperktere opbouw via individuele pensioentoezegging). Wij volgen de actualiteit hieromtrent dan ook op de voet om onze klanten zo tijdig te informeren.”

Bang om een verkeerde beslissing te nemen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een adviseur van Degroof Petercam. Hij of zij maakt graag tijd om naar u te luisteren en reikt u vervolgens een geschikte oplossing op maat aan. Via de QR-code is een afspraak overigens zo geregeld. Tot spoedig!

www.degroofpetercam.com