© Getty Images/Photononstop RF

1 op 5 Belgen overweegt een consumentenkrediet om de energie-efficiëntie van hun woning te verbeteren

Plusmagazine.be Onlineredactie

Dit blijkt uit de resultaten van de eerste jaarlijkse Cofidis-barometer over de koopkracht van de Belgen. Ondanks de stijgende levensonderhoudskosten willen de Belgen blijven investeren in projecten die voor hen belangrijk zijn. Om dit te verwezenlijken heeft 43% al een consumentenkrediet afgesloten. Geconfronteerd met de energie- en klimaatcrisis overweegt één Belg op vijf ook een lening aan te gaan om de energie-efficiëntie van zijn woning te verbeteren.

Uit de eerste jaarlijkse barometer* die Cofidis in augustus jongstleden heeft uitgevoerd bij een representatieve steekproef van de gehele bevolking blijkt dat de koopkracht een van de drie grootste zorgen van de Belgen is, na hun gezondheid en vóór hun huisvesting. En met reden, 58% zegt dat “zijn koopkracht toereikend is, maar ook niet meer”.

35% zegt overigens dat hun koopkracht verslechterd is ten opzichte van drie jaar geleden, ongeacht het opleidingsniveau, als gevolg van de stijging van de kosten van levensonderhoud en de stijgende prijzen, waaronder vooral het budget dat wordt besteed aan boodschappen, het betalen van energierekeningen en vervoerskosten.

Hoewel de daling van de koopkracht sterker wordt gevoeld door Franstaligen (43%) dan door Nederlandstaligen (28%), hebben twee op de drie Belgen niet het gevoel dat hun financiële situatie in de komende vijf jaar zal verbeteren. Het zijn vooral de 55-plussers die dit aangeven.

Financiële strategieën

In deze context moet 27% van de Belgen zeer zorgvuldig omspringen met hun uitgaven om rond te komen, terwijl 9% regelmatig in de rode cijfers belandt. Meer dan één op de vier Belgen heeft de afgelopen 12 maanden niet kunnen sparen, een situatie die ouders met kinderen en alleenstaanden harder treft dan anderen.

Niettemin zijn de Belgen, ondanks de gerapporteerde prijsstijgingen, goede betalers: 8 van de 10 mensen hebben geen betalingsachterstanden en/of moeilijkheden ondervonden bij het betalen van uitgaven zoals boodschappen, huur, hypotheekaflossingen, energierekeningen, gezondheidszorg, verzekeringen, sociale en culturele activiteiten of vakanties.

In het algemeen blijkt ook dat meer vrouwen zich inspannen om de huishoudelijke uitgaven te beperken.

Consumentenkrediet

Ondanks de crisis willen de Belgen nog steeds grote projecten financieren of worden ze geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden. Daarom heeft 43% van de Belgen al een consumentenkrediet afgesloten, van wie 52% Franstaligen en 35% Nederlandstaligen.

Het consumentenkrediet bestaat in verschillende vormen en kan worden gebruikt voor de financiering van roerende goederen (auto’s, elektrische fietsen, computers, telefoons...), diensten (huwelijken, reizen...) of geldbehoeften (particuliere behoeften, woningrenovatie...).

De drie belangrijkste redenen waarom Belgen al een consumentenkrediet afsloten, zijn de financiering van mobiliteitsgerelateerde middelen (aankoop van een elektrische fiets of een auto), het opvangen van onvoorziene omstandigheden (echtscheiding, overlijden, verlies van werk...) en de verbetering van de energie-efficiëntie van hun woning.

Energie: de nieuwe prioriteit voor de Belgen

Bovendien is 35% van de Belgen van plan in de komende twaalf maanden een project te ondernemen waarvoor grote uitgaven nodig zijn en 25% is van plan dit te financieren door een consumentenkrediet af te sluiten.

“Uit de barometer blijkt dat van de Belgen die nog nooit een consumentenkrediet hebben afgesloten, één op vijf van plan is het te gebruiken om de energie-efficiëntie van zijn woning te verbeteren (nieuwe verwarmingsketel, isolatie...). Deze trend is vooral merkbaar bij jongeren onder de 34 jaar. Dit is niet verwonderlijk gezien de stijging van de energieprijs en de urgentie van de klimaatverandering”, legt Olivier Kling, CEO van Cofidis België, uit.

*Online studie uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau iVOX in opdracht van Cofidis van 9 tot 16 augustus 2022 bij een steekproef van 1.000 Belgen met een representatieve samenstelling qua taal, geslacht, leeftijd en opleiding.

Partner Content