© Getty Images

5 vragen over vakantie in coronatijd

In ‘normale tijden’ is mei de maand van de lange weekends en korte vakanties. Wat als je al verlof gepland had? Kan je dit eenzijdig annuleren? En wat met ziekte tijdens vakantie in coronatijd?

1. Mag je zelf beslissen om je geplande vakantie te annuleren?

Dit kan enkel bij een akkoord tussen werknemer en werkgever. Bereik je hierover geen akkoord met je werkgever, dan mag je zelf niet zomaar eenzijdig beslissen om je geplande verlof in te trekken. Omgekeerd kan jouw werkgever jou ook niet eenzijdig opleggen om je geplande vakantie te herroepen. Als jullie beiden akkoord zijn, kan jouw verlof wel uitgesteld worden.

2. Je had vakantie gepland, maar intussen ben je tijdelijk werkloos. Vervallen dan de geplande en goedgekeurde vakantiedagen?

Neen, het is niet omdat je intussen tijdelijk werkloos bent wegens overmacht dat jouw geplande vakantiedagen geannuleerd worden en jij ze later mag opnemen. De dagen vakantie zullen niet door de RVA betaald worden, maar door je werkgever (voor bedienden) of door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (voor arbeiders).

3. Wat als jouw vakantiedagen op het einde van het jaar niet ‘opgebruikt’ zijn? Mag je ze overdragen? Moet je werkgever ze uitbetalen?

De wet zegt dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen binnen de twaalf maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar (dat is het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je de vakantie opneemt. Voor 2020 is 2019 het vakantiedienstjaar waarin je in de privésector je recht hebt opgebouwd voor vakantie in 2020). Je moet je wettelijke vakantie dus opnemen tussen 1 januari en 31 december 2020, tenzij je dit niet kan doen door ziekte of een wettelijke schorsing. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen kan je in principe niet overdragen naar volgend jaar. Extra-legaal verlof kan vaak wel worden overgedragen. Het is de bedoeling dat je je vakantiedagen opneemt. Dat kan ook in een periode van tijdelijke werkloosheid. Op het einde van het jaar doet de RVA navraag naar het aantal dagen openstaand verlof (moest er op dat moment een schorsing zijn). Voor die dagen zal de RVA geen werkloosheidsuitkeringen toekennen, waardoor er automatisch verlof moet worden genomen, dat betaald wordt door de werkgever. Je kan dus voor dezelfde dag niet tegelijk een uitkering en een loon krijgen. Dat is ook zo voor werknemers die langdurig ziek zijn. Op het einde van het jaar betaalt de werkgever de resterende vakantiedagen, maar voor die maand krijgt de werknemer minder uitkeringen van het Riziv.

4. Wat als je ziek wordt tijdens je vakantie in coronatijd?

Ook in coronatijd geldt het principe: als je ziek werd voordat je vakantie ingegaan is, wordt de periode als ziekte beschouwd. Dan kan je de vakantiedagen die je gepland had later opnemen in samenspraak met je werkgever. Dit is enkel zo voor de vakantiedagen tot het einde van je ziekte-attest. Word je ziek en je vakantie was al gestart, dan blijft de periode als vakantie aangemerkt.

5. Klopt het dat het vakantiegeld vroeger uitbetaald wordt?

Ben je bediende, dan zal jouw vakantiegeld door jouw werkgever uitbetaald worden zoals anders. Het principe is: uitbetaling op het moment dat je je hoofdvakantie neemt. Maar veel bedrijven kiezen voor één uitbetalingsmoment en storten het dubbel vakantiegeld in mei. Ben je arbeider, dan kan het dat jouw vakantiegeld vervroegd wordt uitbetaald. Dat is zo in sectoren die zwaar getroffen zijn door tijdelijke werkloosheid, zoals de uitzendsector of de sector van de schoonmaak, horeca, dienstencheques. In de andere sectoren zal de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie uitbetalen in de loop van mei en juni.

(Bron: ACV, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content