© Getty Images/Maskot

Aantal cumulatieregels over werken ‘on hold’

In ‘normale’ tijden zijn er tal van cumulatieregels rond vervangingsinkomens en loon. Zo mag je niet teveel werken als je met pensioen bent, of je mag niet zomaar als vrijwilliger werken als je werkloos bent. Een aantal van die regels worden even in de ijskast gestopt.

Tijdelijk werkloos en werken als vrijwilliger

Mag je als vrijwilliger werken als je tijdelijk werkloos bent? Normaal zijn de regels over wat je als werkloze mag doen heel strikt. Wil je tijdens de periode dat je werkloos bent werken als vrijwilliger, dan moet je daar normaal eerst de toestemming van de RVA voor vragen, ook al krijg je als vrijwilliger geen loon. Tot 30 juni 2020 is die toestemming niet nodig. Wel moet je de regels over de kostenvergoeding voor vrijwilligers in acht nemen. Er zijn 2 systemen om de kosten van een vrijwilliger te vergoeden. Ofwel betaalt de organisatie de kosten terug op basis van bewijsstukken, bijvoorbeeld voor de kilometers die je gereden hebt. Je levert dan kassaticketjes of facturen in die aantonen welke kosten je gemaakt hebt. Werkt de organisatie op deze manier, dan is er geen bovengrens aan de gemaakte kosten. Ofwel werkt de organisatie met een forfaitaire kostenvergoeding. Dan zijn er geen bewijsstukken nodig, maar dan moet je wel een grens respecteren. Je krijgt maximum 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar (bedrag 2020). Bovenop die forfaitaire kostenvergoeding kan je ook een kilometervergoeding krijgen, beperkt tot 2000 kilometer, behalve voor vrijwilligers die vervoer van personen als activiteit hebben.

Als je een uitkering van de RVA krijgt mag je vrijwilligerswerk doen voor een organisatie (vzw,...) of als familie- of vriendendienst. Je mag niet vrijwillig hulp verlenen in de beroepsactiviteit van een privépersoon.

Bijverdienen als gepensioneerde

Ben je met pensioen en je bent nog geen 65 jaar of je heb nog geen 45 jaar gewerkt op het moment dat je stopt met werken, dan moet je bepaalde inkomensgrenzen naleven als je een centje bijverdient. Doe je dat niet, dan zal de pensioendienst jouw pensioen verminderen of zelfs schorsen. Werk je tijdens de duur van de coronamaatregelen als verpleegkundige, arts, gezondheidsdeskundige of werk je in een cruciale sector die essentiële diensten levert, dan wordt er geen rekening gehouden met de bijverdiengrenzen.

Tijdelijk werkloos en bijverdienen

Ben je met pensioen en je verdiende bij door nog een job uit te voeren? En die job is nu weggevallen, waardoor je tijdelijk werkloos bent geworden ? Dan kan je voor de tijd van de coronamaatregelen je pensioen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen.

Partner Content