© Getty Images

Afkopen studiejaren zelfstandigen: nog tot 1 december gunstig tarief

Plusmagazine.be Onlineredactie

Het stijgend succes van het afkopen van studiejaren voor zelfstandigen is vooral te danken aan de duidelijke simulaties over de impact ervan op het uiteindelijke pensioen. Nog tot 1 december kan het aan een verlaagd tarief.

Tot 1 december 2017 golden er voor het afkopen van studiejaren voor zelfstandigen in hoofdberoep andere modaliteiten dan voor loontrekkenden of ambtenaren. Sinds 1 december 2017 zijn de modaliteiten gelijkgetrokken: niet alleen speelt het statuut niet langer een rol, de leeftijd evenmin én geïnteresseerden kunnen kiezen hoeveel studiejaren ze afkopen.

Liesbet Desmedt, teamleader Acerta Sociaalverzekeringsfonds: “Zelfstandigen kunnen duidelijke simulaties maken voor de verschillende scenario’s: namelijk het afkopen van 1 of meer studiejaren. Ze hebben wel slechts enkele maanden (tot 1 december nvdr.) meer om hun aanvraag in te dienen en te genieten van de gunstige overgangsperiode. Niet te lang wachten, is dus de boodschap.”

Die nieuwe duidelijkheid en de vereenvoudiging van de nieuwe regularisatie van studieperioden geeft de zelfstandigen vandaag vertrouwen om hun studiejaren af te kopen. Dat leidt, minstens tijdelijk, tot een verhoogde interesse onder de zelfstandigen en zelfs een verdubbeling van het aantal goedgekeurde dossiers de laatste twee jaar. Sinds de vereenvoudiging van de afkoopprocedure werden 62,6 % van de dossiers in de nieuwe regeling goedgekeurd.

Bijna 75 % van alle goedgekeurde dossiers sinds 2012 zijn dossiers van vrije beroepers: artsen, tandartsen, paramedici, architecten... Dat is niet onlogisch. Het gaat om een categorie van zelfstandigen met een lange opleiding, waardoor zij pas later als zelfstandige actief worden en waardoor zij dus ook pas later aan een volwaardige loopbaan komen. Voor hen is het nog interessanter om een regularisatie van de studiejaren te overwegen.

Die regeling met een gunstig afkooptarief voor de studiejaren vanaf het twintigste levensjaar loopt op 1 december ten einde.

Partner Content