© Getty Images/iStockphoto

Alle effectief gewerkte jaren tellen mee voor pensioen

Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar, wordt daar voortaan voor beloond in de berekening van zijn of haar pensioen.

Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslissen om toch nog verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van hun pensioen. Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die men erna nog presteerde, telden niet meer mee.

Daar komt vanaf 1 januari 2019 verandering in. Bij wie vanaf dan met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers en zelfstandigen die langer werken dan 45 jaar, krijgen vanaf dan dus ook een hoger pensioen.

Volgens het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) stijgt het pensioen voor iemand met een maandloon van 3.000 euro die na een loopbaan van 45 jaar blijft voortwerken, met 318 euro per jaar.

Partner Content