© Getty Images/iStockphoto

Anders gaan wonen in Vlaanderen

Het is een klassieker: vlak voor het zomerreces worden nog een hele reeks maatregelen aangekondigd. De Vlaamse én de federale regering deden flink hun best.

Het Vlaamse Zomerakkoord bevat verschillende luiken, zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (de betonstop), het afvalplan, basisbereikbaarheid, het Vlaamse Klimaat-en Energieplan. Dat laatste zijn een reeks maatregelen die ervoor zorgen dat we in de (nabije) toekomst anders zullen wonen. Wie vanaf 2021 een woning koopt of erft die niet aan de energienormen voldoet, moet binnen de 5 jaar minstens drie van de zes volgende isolatie-ingrepen doorvoeren: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, superisolerend glas, een condensatieketel van maximum 15 jaar oud, en/of een duurzame boiler. Dat is een warmtepomp of een zonneboiler.

Vanaf 2021 mogen ook geen nieuwe stookolieketels meer verkocht worden bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie. Verwarmen via warmtepomp of aansluiting op een warmtenet wordt dan de norm. Vanaf 2035 zal een algemeen verbod gelden.

Om het aandeel hernieuwbare energie op te krikken moeten er op een periode van tien jaar ook 12,6 miljoen zonnepanelen bij komen, dat zijn er omgerekend twee per Vlaming.

Eén renovatiepremie

Zal wonen duurder worden? In eerste instantie allicht wel. Anderzijds verwachten experten dat de prijzen van de huizen onder druk zullen komen, want kopers zullen rekening houden met de kosten die ze de eerste 5 jaar nog moeten doen. Renovatiepremies zijn hoe dan ook dan zeker welkom. Ook daar is er verandering op komst. Vanaf 1 januari 2019 zal het systeem vereenvoudigd worden en zullen er minder categorieën zijn. Nu bestaat er op Vlaams niveau zowel een renovatiepremie, als een verbeteringspremie. Die zullen samensmelten tot één premie.

Partner Content