© iStock

Baas mag ambtenaar na uren niet meer bellen

Federale ambtenaren mogen vanaf 1 februari niet meer na de normale werkuren worden opgebeld door hun baas. Dat staat in een omzendbrief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over het zogenaamde recht op ‘deconnectie’, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen dinsdag.

Het deconnectierecht bestaat uit twee principes. Ten eerste mag een federale ambtenaar vanaf dan enkel en alleen “nog buiten de normale arbeidstijd worden gecontacteerd wanneer het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, en waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode”. Een tweede bepaling stelt dat een federale ­ambtenaar “geen nadelen mag ondervinden wanneer die ­buiten de normale arbeidstijd de telefoon niet beantwoordt of werk­gerelateerde berichten niet leest”.

Volgens De Sutter was het nodig om het recht op deconnectie voor de zowat 65.000 federale ambtenaren wettelijk vast te leggen “in de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out”.

Vakbond ACV spreekt van een belangrijke stap vooruit, al heerst er ook argwaan. “In uitzonderlijke gevallen mag een leidinggevende je wel nog na de werkuren contacteren. Maar wat is uitzonderlijk? Dat hadden we liever duidelijker omschreven gezien. Nu hangt het af van wat je leidinggevende daaronder verstaat, wat ongetwijfeld discussie gaat op­leveren”, aldus Johan Lippens van ACV Openbare Diensten.

De socialistische overheidsvakbond ACOD is minder kritisch. “In deze jachtige tijden is dat deconnectierecht absoluut nodig”, beklemtoont federaal secretaris Tony Six. “We hopen bovendien dat het andere bedrijven en sectoren kan inspireren om dezelfde weg in te slaan.”

Partner Content