© belga

Belastingbrief telt meer codes, maar minder vereenvoudigde aangiftes verstuurd

De coronacrisis heeft dit jaar ook zijn gevolgen voor de belastingaangifte: er werden 20 codes toegevoegd voor de diverse steunmaatregelen die de overheden het voorbije jaar lanceerden. Een andere nieuwigheid is dat voor het eerst sinds lang het aantal Belgen dat een vooraf ingevulde belastingbrief mag verwachten, daalt.

Vorig jaar kregen goed 3,92 miljoen Belgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Dat waren er toen 730.000 meer dan het jaar ervoor. Die toename ging echter ook gepaard met verschillende klachten van belastingplichtigen, in de pers en bij de ombudsman. Daarom stuurde de FOD Financiën dit jaar bij: de doelgroep van een VVA wordt ingeperkt. Dit jaar krijgen 3,75 miljoen Belgen zo’n VVA – zowat 170.000 minder dus. Wie dit jaar geen VVA meer krijgt, wordt daarvan per brief of in de eBox op de hoogte gebracht.

De criteria om een VVA te krijgen, zijn dus iets strikter geworden, en daarnaast zijn inspanningen gedaan om bepaalde codes vooraf beter in te vullen. Bovendien voorzag de FOD in betere communicatie over de elementen die de belastingplichtige moet controleren en staat er op de site een nieuwe FAQ waar burgers met vragen terecht kunnen. “We willen zo het vertrouwen van de bevolking in de vereenvoudigde aangiftes opnieuw versterken”, zei Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem. “Het blijft de bedoeling om die doelgroep de komende jaren opnieuw uit te breiden.”

Extra codes door tijdelijke coronamaatregelen

Los van de striktere criteria voor de vereenvoudigde aangifte wordt de belastingbrief door de 20 extra codes wel weer wat complexer. Het gaat dan onder meer om de vermindering voor nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen of de vrijstelling voor vrijwillige overuren. “We hadden inderdaad minder codes beloofd, en dat is nog altijd de bedoeling”, zei Van Peteghem. “De extra codes zijn allen het gevolg van de tijdelijke en gerichte maatregelen om gezinnen en bedrijven door de crisis te loodsen.”

Aftrek kinderopvang verhoogd

Los van de extra codes zijn er nog enkele nieuwigheden op het vlak van belastingvoordelen. De meest in het oog springende is die rond de terugbetaling van kinderopvang. Het maximumbedrag per dag dat ingebracht kan worden als uitgave, is verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro, en de leeftijdsgrens is tegelijk verhoogd van 12 naar 14 jaar. Voor kinderen met een handicap is dat voortaan 21 jaar, in plaats van 18 jaar. Ook voor opvangactiviteiten die tussen 14 maart en eind 2020 geannuleerd moesten worden, kunnen de kosten worden opgenomen in de aangifte.

De coronasituatie laat op dit moment nog niet toe dat de traditionele fysieke invulsessies georganiseerd worden. In de plaats daarvan is er wel nog altijd de telefonische hulplijn. “Vorig jaar kregen we daarop al heel wat positieve reacties”, zegt Van Peteghem. “Intussen is de proactieve fase al afgetrapt: alleen al in april werden 238.000 mensen opgebeld om een afspraak te maken. Die fase loopt tot half mei. Vanaf dan komen we in de reactieve fase: de mensen kunnen dan het nummer op de bruine envelop bellen.”

De aangiften van de personenbelasting moeten dit jaar ten laatste op 30 juni op papier en uiterlijk op 15 juli digitaal (via Tax-on-web) worden ingediend. Wie zijn aangifte laat invullen door een mandataris, krijgt tot en met 21 oktober de tijd. De papieren aangiften of voorstellen van vereenvoudigde aangifte belanden normaal in de loop van mei in de brievenbus.

Partner Content