© Getty Images/iStockphoto

“Beleg geld voor pensioenen in scholen”

Gebruik het geld van de tweede pensioenpijler om te investeren in scholen, wegen en ziekenhuizen. Met die ingreep wil de verzekeringssector het rendement van de groepsverzekering op lange termijn veiligstellen. De regering onderzoekt de piste, schrijft De Morgen.

De tweede pensioenpijler staat onder druk. Via een groepsverzekering sparen heel wat werknemers maandelijks een appeltje voor de dorst bij elkaar. De wet bepaalt momenteel een minimumrendement van 1,75 procent, maar de verzekeringssector klaagt dat hij dat niet kan garanderen door de lage rente.

De verzekeraars beleggen nu het merendeel van dat geld in staatspapier, maar daar is de rente nagenoeg teruggevallen op nul procent. Dus vragen ze dat kapitaal te kunnen investeren in grote infrastructuurwerken. Dat levert een hoger rendement op, waardoor de minimumdrempel van 1,75 eenvoudig gehaald kan worden.

Via publiek-private samenwerking (pps) kunnen zulke investeringen te gelde worden gemaakt. Bij de bouw van bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen, kan de overheid nadien de gebouwen terughuren, waardoor de opbrengsten gegarandeerd zijn.

Pensioenminister Daniel Bacquelaine omarmt het plan. “Elke maatregel waardoor de pensioeninstellingen hun minimumrendement kunnen verzekeren, vinden wij positief”, klinkt het op zijn kabinet. Zijn collega op Financiën Johan Van Overtveldt staat in voor de verdere uitwerking.

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits staat achter het voorstel van de verzekeringssector. Minister Crevits: “Er is meer, we doen het al: de partner in het huidige scholenbouwprogramma Scholen van Morgen is verzekeraar AG met dochter AG Real Estate”.

De minister wijst er ook op dat het nieuwe PPS-programma rond scholenbouw dat de Vlaamse regering heeft opgezet (ter waarde van 300 miljoen euro) “nieuwe opportuniteiten voor de verzekeringssector en aannemers” biedt. Crevits wijst er wel op dat de pps-investeringen niet volledig risicoloos zijn. “Je mag niet vergeten dat bij pps-projecten de privé-sector ook risico’s opneemt. Het zou dus niet juist zijn deze investeringen als risicovrij voor te stellen”, klinkt het.

Partner Content