© Getty Images/iStockphoto

Belgische werknemers gemiddeld 7,5 dagen ziek in 2022

In 2022 bedroeg het kort ziekteverzuim, wanneer werknemers minder dan een maand ziek zijn, doorgaans 7,5 dagen per werknemer. Dat is een dag meer dan in 2021 (6,3 dagen) en anderhalve dag meer dan in 2020 (5,9 dagen), zo berekende hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van gegevens van 260.000 werknemers bij meer dan 40.000 privébedrijven.

Daarnaast was gemiddeld een op de zeven Belgische werknemers in 2022 minstens één dag ziek per maand, tegenover een op de acht in 2021 en een op de tien in 2019. Zowat 2,83 procent van de werkdagen werden daardoor niet gepresteerd, opnieuw een toename in vergelijking met 2021 (2,5 procent) en 2020 (2,2 procent). Acerta registreerde vorig jaar een toename in kort ziekteverzuim “in alle sectoren, in alle leeftijdscategorieën, bij arbeiders en bedienden en zowel in de grote als kleine ondernemingen”.

Naast een groot aantal zieken door griep, RSV of corona, blijven werknemers sinds corona “sneller thuis als ze zich minder goed voelen”, verklaart Acerta. “Thuiswerk kan ervoor zorgen dat mensen met lichte symptomen toch aan de slag blijven, maar we zien dat dat thuiswerken het laatste jaar wat teruggevallen is”, zegt Miet Vanhegen, experte welzijn bij Acerta Consult. Bovendien was 2022 een jaar waarin we “de ene crisis na de andere hebben beleefd”. “Stressvolle tijden en hoge werkdruk wegen op het mentale welzijn van werknemers en ook dat zal zijn effect hebben op de ziektecijfers”, zegt Vanhegen.

Volgens Acerta is het “meer dan ooit noodzakelijk” dat Belgische bedrijven zich toeleggen op een “duurzaam beleid rond ziekteverzuim”. “Deze hoge ziektecijfers vragen alle aandacht van het Belgische bedrijfsleven”, concludeert Vanhegen.

Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot slot niet langer verplicht telkens een ziektebriefje in te dienen bij ziekte, maar mogen ze maximaal drie dagen per jaar thuis blijven zonder ziektebriefje. Maar of die nieuwe maatregel een impact zal hebben op het aantal zieken, “zullen volgende analyses moeten uitwijzen”, aldus Vanhegen.

Partner Content