© Getty Images/iStockphoto

Berekening van uitkering verandert voor langdurig zieken die deeltijds aan het werk gaan

Plusmagazine.be Onlineredactie

Voor langdurig zieken die via deeltijdse werkhervatting opnieuw aan de slag gaan, wordt vanaf 1 april de uitkering van het ziekenfonds anders berekend. Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block gaat het om een financiële aanmoediging.

Mensen die om gezondheidsredenen lange tijd out zijn geweest, kunnen opnieuw aan de slag via een systeem van deeltijds werken. Ze krijgen in dat geval nog een uitkering van het ziekenfonds bovenop hun loon.

Maar de berekeningswijze voor die uitkering wordt vanaf 1 april gewijzigd. De nieuwe berekening is niet meer gebaseerd op het loon, maar op het aantal uren dat gepresteerd wordt.

Daarnaast wordt ook een vrijstelling ingesteld voor lichte werkhervattingen wanneer de werkhervatting onder 20 procent blijft van het nieuwe werkvolume. Met andere woorden: wie het werk gedurende een dag per week herneemt, behoudt zijn volledige uitkering. Wie meerdere dagen aan de slag gaat, verliest wel een deel.

Volgens minister De Block is het nieuwe systeem voordeliger voor de lichte werkhervattingen. Op die manier wordt de financiële prikkel om weer aan de slag te gaan versterkt. Maar dat wordt tegengesproken door Kamerlid Meryame Kitir. Zij had vorige week nog aangeklaagd dat de nieuwe regeling negatief zou uitvallen voor mensen die veel werken en een laag loon hebben.

Partner Content