Bescherming op maat voor wilsonbekwame personen treedt in voege

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Meerderjarigen van wie de gezondheidstoestand (tijdelijk) niet toelaat dat ze hun eigen belangen verdedigen en die daarom bijstand nodig hebben, kunnen voortaan rekenen op een nieuw beschermingsstatuut.

Dat moet het mogelijk maken dat de zorgbehoevenden bescherming op maat krijgen. De koninklijke besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de wet zijn klaar, later deze week worden ze gepubliceerd in het Staatsblad.

Met de nieuwe wet komt er een uniform statuut dat komaf maakt met het onderscheid tussen de statuten van verlengde minderjarigheid, voorlopige bewindvoerders, voogdij, de gerechtelijke onbekwaamheidsverklaring en bijstand door een gerechtelijk raadsman. Voortaan zal een vrederechter beslissen voor welke handelingen de betrokkene nog bescherming en begeleiding nodig heeft. Voor alle andere zaken blijft hij handelingsbekwaam.

Een concreet gevolg is dat er geen identiteitskaarten meer zullen worden uitgereikt waarop vermeld is dat iemand in staat van verlengde minderjarigheid is geplaatst. Dat statuut wordt nu immers afgeschaft.

De nieuwe regeling geldt zowel voor zaken die betrekking hebben op de persoon als op de vermogensrechten. De persoonlijkheidsrechten bleven tot op heden dode letter. Voor de zaken waarvoor de betrokkene bijstand nodig heeft, kan een bewindvoerder worden aangeduid.

Wanneer de vrederechter een beslissing neemt, moet de persoon in kwestie gehoord worden en er moet ook met zijn wil rekening worden gehouden. Hij of zij moet ook voldoende worden geïnformeerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content