© Getty Images/iStockphoto

Beschermingsmaatregelen voor gepensioneerden in het buitenland

Meer dan 50.000 Belgen genieten een pensioen in het buitenland. Voortaan zullen ze tijdens hun pensioen ¬ beter omkaderd worden als ze plots in een ziekenhuis of rusthuis belanden.

In totaal brengen 51.369Belgen hun oude dag permanent door in het buitenland. Een stijging met 25 % ten opzichte van 2014. Maar ook daar kunnen mensen een gezondheidsprobleem hebben of kunnen er beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Wat je recht op gezondheidszorgen betreft, gaat het zo: ontvang je een Belgisch pensioen in een land van de EER (de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,IJsland en Noorwegen), dan heb je alle rechten op gezondheidszorg volgens de wetgeving van je nieuwe woonland. Je Belgisch ziekenfonds bezorgt jou de nodige documenten om te bewijzen dat je in orde bent voor de Belgische ziekteverzekering, zodat je je kan inschrijven bij een plaatselijk ziekenfonds en in aanmerking komt voor de plaatselijke gezondheidszorg.

Beschermingsmaatregelen

Een mogelijke beschermingsmaatregel is het bewind, waarbij een derde persoon wordt aangesteld die beslissingen kan nemen in naam en voor de beschermde persoon. Dit om bijvoorbeeld zijn goederen goed te beheren of te beslissen in welk ziekenhuis hij terecht komt. Een ander voorbeeld, naast het bewind, is wanneer een rechter beslist dat een persoon moet worden opgenomen in een rusthuis of een andere zorginstelling omdat de persoon niet meer voor zichzelf kan zorgen.

In situaties in het buitenland kunnen er echter praktische problemen rijzen. Wat als een persoon in Benidorm woont, daar onder bewind wordt geplaatst, maar dan naar België verhuist? Wie is dan bevoegd? Vervalt de maatregel of blijft die gewoon gelden? Of omgekeerd, een Belg verblijft in België in een rusthuis, maar verhuist dan met zijn partner naar Spanje om daar zijn oude dag door te brengen. Hoe moet die maatregel dan worden uitgevoerd in Benidorm? Wie moet contact opnemen met welke instelling in Benidorm? Wordt die maatregel dan gewoon automatisch erkend en toegepast?

Meldpunt

Om kwetsbare volwassenen te beschermen, zal België een verdrag in Belgische wetgeving omzetten om duidelijk te stellen hoe bepaalde beschermingsmaatregelen voor hulpbehoevende volwassenen moeten worden toegepast over de grenzen heen. Voor al de bovenstaande vragen kan je nu terecht bij één centraal meldpunt: de Centrale Autoriteit van de FOD Justitie. Die functioneert dan als ‘doorgeefluik’, bijvoorbeeld naar de bevoegde vrederechter, die zich verder inhoudelijk moet buigen over de beschermingsmaatregel. Er wordt in de wet ook een procedure ingevoerd die de vrederechters moeten toepassen om een buitenlandse maatregel te erkennen en uit te voeren.

Bron: website minister van Justitie, Koen Geens, www.koengeens.be

Partner Content