© Getty Images/iStockphoto

Bestaat er een maximumpensioen voor loontrekkenden?

Vorig jaar werd een voorstel gedaan om de wetgeving op de minimumpensioenen te verstrengen. Maar bestaat er eigenlijk ook een maximumpensioen voor loontrekkenden?

Vorige zomer werden de maatregelen bekend gemaakt, in het kader van de pensioenhervorming. Eén van die maatregelen is een verstrenging van de voorwaarden om een minimumpensioen als loontrekkende of zelfstandige te krijgen, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2024. Van de 30 jaar die je gewerkt moet hebben om recht te hebben op een voltijds minimumpensioen (dat is de voorwaarde die vandaag geldt) zal je in de toekomst minstens 5000 dagen effectief gewerkt moeten hebben. Deze voorgestelde maatregelen werden nog niet omgezet in wetgeving. Pas als de wetgeving aangepast is en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zal je ze ook kunnen terugvinden op de website van de federale pensioendienst en zal er rekening mee gehouden worden op mypension. Let wel, het volledige maximumbedrag van 1.500 euro (geïndexeerd) zal je enkel krijgen na een volledige loopbaan van 45 jaar. Heb je maar 30 jaar gewerkt, dan zal je dus wel een minimumpensioen krijgen, maar dat zal een breukdeel zijn. Heb je minder dan 30 jaar gewerkt, dan heb je geen recht op een minimumpensioen. Wel op een pensioen, maar dat kan dus lager liggen dan het minimum. Een maximumpensioen?

Vroeger bestond er inderdaad een maximumpensioen voor loontrekkenden. De lonen worden afgetopt op een bepaalde grens en een loopbaan kon vroeger maximaal 45 jaar bevatten. Werkte je meer dan 45 jaar, dan werden enkel je 45 ‘beste’ jaren (die waarin je het meest verdiende) meegeteld. Het ‘absoluut maximumpensioen’ was dan het pensioen van iemand die (minstens) 45 jaar gewerkt had en elk jaar een loon had van minstens de loongrens.Vandaag worden ook de periodes dat je langer gewerkt hebt dan 14.040 dagen (45 jaar) meegeteld om je pensioen te berekenen. Vandaar dat er geen ‘absoluut maximumpensioen’ meer is voor een loontrekkende. Maar als jouw loopbaan meer dan 14.040 dagen telt, dan tellen enkel de effectief gewerkte dagen mee die na de eerste 14.040 dagen vallen. Niet gewerkte dagen door werkloosheid, (pseudo)brugpensioen en SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) die na de eerste 14.040 dagen vallen tellen niet mee.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content