© Getty Images/iStockphoto

Betaalt de verzekering als je dronken bij een ongeval betrokken raakt?

Een autobestuurder met alcoholintoxicatie veroorzaakt een ongeval. Komt zijn verzekering tussen?

Ja, de verzekeraar zal tussenkomen en de slachtoffers vergoeden.

Maar wat met de bestuurder die gedronken heeft? Verzekeraars zullen een onderscheid maken tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap. Alcoholintoxicatie wordt wetenschappelijk gemeten met een geijkt meetinstrument en geeft weer hoeveel promille alcohol per liter bloed in een lichaam zit op het moment van de vaststelling (max. 0,5 gr /liter bloed), of hoeveel milligram per liter uitgeademde lucht (max.0,22 milligram per uitgeademde liter lucht). Een bestuurder met alcoholintoxicatie is strafbaar omdat hij de grens overschreed. Hij riskeert een boete of een rijverbod. Niet iedereen die geïntoxiceerd is, verkeert ook in staat van dronkenschap. In de rechtspraak wordt dronkenschap omschreven als het verlies van de bestendige controle over je daden als gevolg van alcoholinname. Dit wordt niet meteen wetenschappelijk benaderd, maar beoordeeld op grond van de “uiterlijke tekenen van dronkenschap” die de politie noteert in hun proces-verbaal, al dan niet in samenhang met de vaststellingen van de eventueel opgeroepen arts die de bloedproef dient af te nemen.

De verzekeraar kan wel de kosten verhalen op de dronken bestuurder. Hij kan een som terugvorderen tot 31.000 euro. Bij alcoholintoxicatie kan de verzekeraar zich niet tegen de bestuurder keren om de som die hij uitbetaalde aan de slachtoffers terug te vorderen. Maar hij kan wel de autoverzekering opzeggen. Dan moet de bestuurder een andere verzekeraar zoeken voor zijn verplichte autoverzekering.

Wat als je omnium verzekerd bent?

Alles hangt af van het verzekeringscontract. De meeste omnium-contracten dekken eigen schade niet in geval van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap. Hetzelfde geldt ook in de bestuurdersverzekering voor eigen lichamelijk letsel.

Wat als de bestuurder die teveel dronk zelf aangereden wordt?

Je verliest je recht om je schade vergoed te krijgen niet omdat je teveel hebt gedronken. Maar je kan wel een sanctie oplopen.

Meer over dit onderwerp op www.abcverzekering.be

Partner Content