© Getty Images/iStockphoto

Burenrelaties in nieuw goederenrecht

Ons Burgerlijk Wetboek bestaat uit verschillende ‘Boeken’. Eén daarvan (Boek II) gaat over de ‘Goederen’. Dit stuk is aan herziening toe. De relatie met onze buren zal daarin een prominente plaats innemen.

Het Burgerlijk Wetboek bevat eenvoudig gezegd alles wat de relaties tussen de burgers onderling aangaat: afstamming, huwelijk , echtscheiding, adoptie, ouderlijk gezag, ...We kunnen als burgers ook met elkaar verbonden zijn via een goed: door naast elkaar een huis te kopen bijvoorbeeld. Dan kom je al snel bij de regels over (mede)-eigendom, erfdienstbaarheid, enz. Ook die staan in het Burgerlijk Wetboek, in Boek II, met als titel ‘Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom’. Het huidige Goederenrecht gericht is nog gericht op de landbouwsamenleving van de vroege 19e eeuw. Een modernisering drong zich dan ook op.

De Ministerraad keurde op 4 mei 2018 de hervorming van het Goederenrecht goed. In zijn persbericht licht Federaal Minister van Justitie Koen Geens de hervorming toe:

“Een eerste groot verschil met die landbouwsamenleving is dat we vandaag veel meer dan toen samenleven met buren. Zo krijgen relaties tussen buren een duidelijke plaats in het Boek over goederenrecht. Dit onderdeel ‘Burenrelaties’ bundelt en moderniseert de wettelijke bepalingen. Veroorzaakt jouw buurman overlast? Dan moet je vandaag de vele vonnissen en arresten daarover doorploegen. Wil je weten of jouw buurman moet bijdragen voor een afsluiting? Dat staat vandaag heel onduidelijk omschreven. Een discussie over een natuurlijke omheining? Vandaag te vinden in het Veldwetboek. Deze hervorming van het Goederenrecht bundelt nu alle burenproblematieken in één hoofdstuk.

Binnenkort zal het ook mogelijk worden om preventief actie te ondernemen indien zich een ernstig risico op burenhinder voordoet. Een muurtje van jouw buur dreigt in te storen op uw woning? Dan zal je reeds stappen kunnen ondernemen vooraleer het muurtje instort en een conflict kan escaleren.”

Bemiddelaar

Dat ons Burgerlijk Wetboek aangepast wordt en de relatie met onze buren een plaats krijgt is zeker een goede evolutie. Daarnaast wijzen we ook nog eens op het bestaan van burenbemiddeling. Veel steden en gemeenten hebben een dienst burenbemiddeling. Je kan hen contacteren als je een conflict hebt met je buren. De bemiddelaar komt eerst bij jou luisteren en geeft informatie over bemiddeling. Als jij ermee instemt contacteert hij/zij de buren met de vraag of zij een gesprek wensen. Stemmen zij ook in, dan volgt een bemiddelingsgesprek.

Eigenaar en vruchtgebruiker

Op het vlak van de relatie tussen een eigenaar en een vruchtgebruiker wordt ‘samenwerking’ het codewoord in het hernieuwde Boek II van het Burgerlijk Wetboek. Stel dat een vrouw het vruchtgebruik krijgt over een woning na het overlijden van haar partner. Haar (stief)zoon is dan weer blote eigenaar van het pand sinds dat overlijden. Bij grote werken aan de woning, bijvoorbeeld een nieuw dak, wordt die kost vandaag volledig richting de eigenaar geschoven. Deze hervorming van het Goederenrecht bepaalt dat in de toekomst de werken in overleg gebeuren en de kost naar verhouding gedeeld zal moeten worden.

Partner Content