© Getty Images/iStockphoto

Cashbetaling? Maximaal 3.000 euro

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Cashbetalingen zijn in haast alle gevallen beperkt tot maximum € 3.000. Ondernemingen en consumenten die zich niet houden aan deze beperking kunnen hoge boetes oplopen.

Naar aanleiding van Batibouw doen heel wat mensen een beroep op bouwondernemingen, bestellen ze toestellen of sluiten ze dienstencontracten. Bij de facturatie van deze prestaties vragen sommigen betaling in cash. Hou er rekening mee dat dit strikt geregeld is.

Op enkele uitzonderingen na zijn alle betalingen en schenkingen in cash beperkt tot 3.000 euro voor het totale bedrag. Dus zowel verkopen tussen handelaars, als betalingen en schenkingen tussen consument en handelaar, vrije beroepen, vzw’s,...

Als een leverancier bijvoorbeeld sanitair voor 20.000 euro aan zijn klant verkoopt, mag de cashbetaling niet meer dan 3.000 euro bedragen voor de hele verkoop, ook als de klant in schijven betaalt. Dit toegelaten maximum geldt ook voor alle betalingen waartussen een verband bestaat, bijvoorbeeld bij verschillende verkopen kort na elkaar van een leverancier en aan zijn klant.

Als u instemt met een contante betaling, vraag dan steeds een betalingsbewijs. Ga nooit in op een voorstel cash te betalen zonder bewijs.

Uitzonderingen

In sommige gevallen zijn cashbetalingen nog altijd onbeperkt toegestaan, zoals voor betalingen of schenkingen tussen consumenten onderling of in het kader van verrichtingen met bepaalde financiële instellingen zoals banken.

Aan de andere kant zijn cashbetalingen voor de aankoop van een onroerend goed gewoon volledig verboden.

Ook bij betalingen voor edele metalen, oude metalen en koperen kabels gelden strengere beperkingen, afhankelijk van het feit of ze worden uitgevoerd tussen professionals onderling of tussen een professional en een consument.

Sancties tot 1.800.000 euro

Ondernemingen en consumenten die zich niet houden aan de beperking op cashbetalingen kunnen boetes krijgen tot 10 % van het onwettig betaalde of geschonken bedrag, met een maximum van 1.800.000 euro.

Zo brachten de controles van de Economische Inspectie van de FOD Economie in 2017 maar liefst 12 miljoen euro aan illegale cashbetalingen aan het licht en werden er 60 processen-verbaal overgemaakt aan het parket.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content