© Getty Images/iStockphoto

Consumentenrecht: jouw nieuwe auto te laat geleverd?

Jan Roodhooft Advocaat

Je bestelt een nieuwe auto. Twee weken na de afgesproken leveringstermijn is hij nog altijd niet geleverd. Kan je de koop annuleren? Mag de verkoper een stijging van de catalogusprijs doorrekenen?

Als je een nieuwe auto koopt en die wordt niet op tijd geleverd, dan is dat vervelend. Je hebt je oude auto misschien al verkocht of je moet er nu nog kosten aan doen die je anders had kunnen vermijden. Of misschien stijgt de rentevoet van je krediet wel. Wat zijn je rechten tegenover de garagist?

Kijk op de bestelbon

Om te weten wanneer je garagist de auto moet leveren, moet je op je bestelbon kijken. De wet zegt dat als een garagist een nieuwe auto verkoopt aan een consument, er op de bestelbon een concrete leveringsdatum of -termijn moet worden vermeld. Op de bestelbon van de garagist moet ook worden vermeld dat deze datum of termijn met maximaal 25% kan worden verlengd. Kijk dus goed na of deze vermeldingen wel degelijk op de bestelbon staan en dring er op aan dat de verkoper zich aan de wettelijke regels houdt.

De verkoper moet op de bestelbon de leveringsdatum of -termijn vermelden.

Niet op tijd geleverd

Slaagt de verkoper er niet in om de auto binnen de afgesproken termijn of tegen de aangegeven datum te leveren, dan moet hij je daarvan verwittigen via een aangetekende brief. Hij kan in die brief dan aangeven dat hij de oorspronkelijke termijn verlengt met maximum 25%. Als ook deze nieuwe termijn niet wordt nageleefd, heb je als koper het recht de overeenkomst te verbreken. Hiervoor stuur je een aangetekende brief naar de verkoper. Als je daardoor schade lijdt, kan je ook een schadevergoeding van je garagist vragen. En als je al een voorschot hebt betaald, moet jouw garagist dat terugbetalen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van je aangetekende brief.

De catalogusprijs stijgt

De catalogusprijs van een auto wordt wel eens aangepast. Ook hier is de wet duidelijk: de garagist kan de prijs die je met hem bent overeengekomen niet meer aanpassen, ook niet als de catalogusprijs intussen stijgt. Op die regel bestaat evenwel een uitzondering. Met name als de afgesproken leveringstermijn of -datum langer is dan vier maanden vanaf de bestelling. In dat geval mag de verkoper de wijziging van de catalogusprijs wel aan jou doorrekenen. Als hij dat wil doen, moet hij je wel een aangetekende brief sturen waarin hij dat aankondigt. Maar als de prijs wordt verhoogd, ben je niet langer verplicht om de wagen effectief af te nemen. Je mag dan de koop ontbinden zonder dat je een schadevergoeding moet betalen. Hiervoor stuur je hem een aangetekende brief binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Maar als de garagist de wagen niet tijdig heeft geleverd en de stijging van de catalogusprijs doet zich voor nadat de leveringstermijn werd verlengd, dan mag de prijs van je auto sowieso niet worden verhoogd.

Nog dit: de garagist mag in zijn algemene voorwaarden niet in je nadeel afwijken van deze bepalingen. Doet hij dat toch, dan zijn die clausules nietig.

Partner Content