© Getty Images

Corona-ouderschapsverlof komt in aanmerking voor pensioenberekening van ambtenaren

Plusmagazine.be Onlineredactie

Corona-ouderschapsverlof wordt in aanmerking genomen voor het pensioen van werknemers aangezien het gaat om een ouderschapsverlof waarvoor een onderbrekingsvergoeding wordt toegekend. Voor het pensioen van de ambtenaren gebeurt deze gelijkstelling niet automatisch. Een nieuw koninklijk besluit brengt daar verandering in.

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat ervoor zorgt dat het corona-ouderschapsverlof in aanmerking wordt genomen voor het pensioen van de personeelsleden:

  • van een federale, gemeenschaps- of gewestinstelling,
  • van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of een Gemeenschaps- of Gewestparlement,
  • een personeelslid dat in de weddetoelageregeling van een Gemeenschap is opgenomen, waarvan het pensioen gefinancierd wordt door de Federale Staat, zoals de leerkrachten,
  • van bepaalde organismen van openbaar nut.

Voor militairen is het recht op het corona-ouderschapsverlof ingevoerd door het KB nr. 42 van 27 juni 2020. Aangezien de voorwaarden voor het opnemen van het corona-ouderschapsverlof voor de militairen dezelfde zijn als deze voor de ambtenaren, wordt hun corona-ouderschapsverlof eveneens in aanmerking genomen voor de pensioenberekening.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content