© getty images

De 7 vragen die verzekerden vaak stellen

Waarom vergoedt mijn verzekeraar mijn schade niet na een inbraak? Wat als mijn omgewaaide boom bij de buurman terechtkomt? Volgens verzekeringsagenten en -maatschappijen zijn dit enkele van de meest gestelde vragen.

1. Ben ik gedekt bij een storm?

Tijdens de laatste grote storm werden piekwinden tot 110 km/u gemeten. Dat veroorzaakte schade aan bijna 44.000 gebouwen die gedekt waren door een brandverzekering. Zou jij ook een schadevergoeding hebben ontvangen bij zo’n voorval?

Schade veroorzaakt door water wordt gedekt door de verzekering, ongeacht of het water nu door het dak sijpelt (ook als het in een structuur doordringt die eerder door de storm werd getroffen) of dat het om een overstroming gaat. Afhankelijk van de situatie wordt de dekking verzekerd onder de garantie voor waterschade of de garantie voor natuurrampen, zoals overstromingen en het overlopen van de riolen.

Dakpannen of daken die door de wind wegwaaien worden eveneens gedekt door de verzekering en ook beschadigde materialen komen in aanmerking voor vergoeding. Daaronder vallen o.a. ook zonnepanelen, die in de meeste standaardverzekeringen zijn opgenomen.

2. En een boom die omvalt?

Die schade is gedekt bij harde wind, net als de opruimingskosten die hieraan verbonden zijn. En deze bescherming wordt nog uitgebreid naar constructies zoals tuinhuisjes, pergola’s, zwembaden en omheiningen. En hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Of de boom nu eigendom is van de verzekerde (tenzij de benadeelde kan bewijzen dat de boom niet goed werd onderhouden), van een buur of toebehoort aan het openbaar domein, over het algemeen zal de woonpolis van de verzekerde deze schade vergoeden.

3. Wat als ik niet verzekerd ben?

Een brandverzekering is niet wettelijk verplicht in België, maar het aantal niet-verzekerden is laag, ongeveer 10% van de bevolking. Zonder verzekering word je bij een natuurramp maar gedeeltelijk vergoed, na aftrek van de vrijstelling, en alleen als de gebeurtenis door het gewest waarin je woont als natuurramp wordt erkend. Bovendien is er een bijkomende voorwaarde: je moet ‘vanwege je financiële omstandigheden’ niet in staat zijn om je bezittingen te verzekeren. Het gaat hier dan om personen die een leefloon of een gelijkaardige uitkering ontvangen.

4. Hoeveel bedraagt mijn eigen risico?

Over de werking van de vrijstelling, ook franchise of eigen risico genoemd, zijn er altijd veel vragen. Dit is het bedrag dat niet wordt vergoed door de verzekeraar. Bij familiale verzekeringen kan het bijvoorbeeld oplopen tot ongeveer 309 euro per schadegeval. Maar of het nu gaat om een woon-, auto- of andere polis, er bestaan drie types. Een vast bedrag: bijvoorbeeld 300 euro. Heb je een schade van 1.000 euro, dan krijg je daar 700 euro van vergoed. Een percentage: de vrijstelling van je autoverzekering is bijvoorbeeld 10% van de schadekosten. Een meeteenheid (Engelse franchise): bij een verzekering rechtsbijstand draagt de verzekeraar bijvoorbeeld alleen bij aan de kosten als het bedrag van het geschil boven de 250 euro uitkomt.

Weet ook dat het mogelijk is om helemaal geen franchise te betalen, maar dan zal je premie duurder uitvallen. Het tegenovergestelde geldt ook: hoe hoger je eigen risico, hoe lager de premie.

5. Hoe snel ontvang ik een schadevergoeding?

Bijvoorbeeld bij een diefstalverzekering betaalt de verzekeraar je binnen de maand na een ondertekend akkoord over de schatting van de geleden schade een vergoeding uit, rekening houdend met het eigen risico.

Je verzekeraar moet dus vrij strakke termijnen respecteren en je schadeloos stellen zodra aan alle voorwaarden is voldaan, na ontvangst van de aangifte. Maar er zit een kink in de kabel, want zelfs als de verzekeraar die ‘strikte termijnen’ toepast, kan het nog steeds (erg) lang duren vooraleer de schadevergoeding wordt uitgekeerd, vanwege de traagheid van expertises of gerechtelijke procedures. De schade en de aansprakelijkheid moeten eerst vastgesteld worden. Weet ook dat de verzekeraar over de mogelijkheid beschikt om een vergoeding te weigeren als je fraude pleegt of de specifieke richtlijnen in je contract niet opvolgt. Zo moet je de veiligheidsmaatregelen die zijn overeengekomen voor een diefstalverzekering ook hebben genomen.

Een schadegeval doeltreffend afhandelen

• Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeringsmakelaar of -adviseur.

• Neem zo veel mogelijk foto’s om de verzekeraar een duidelijk bewijs van de schade te geven, wat een ondubbelzinnige evaluatie vergemakkelijkt. Het is cruciaal om de omvang en details van de schade te documenteren.

• Bewaar alle bonnetjes, facturen en andere bewijsstukken.

• Registreer nauwgezet de tijd besteed aan het schoonmaken, drogen, beschermen en herstellen van voorwerpen.

6. Waarom komt mijn verzekeraar niet tussenbeide, ook al ben ik verzekerd tegen inbraak?

Elk jaar behandelen de verzekeraars ongeveer 16.000 woninginbraken en keren ze gemiddeld 3.800 euro per schadedossier uit. Maar sommige verzekerden klagen dat hun verzekeraar hun schadegeval niet wil vergoeden. Waarom niet? Omdat deze verzekering in de eerste plaats diefstal door inbraak dekt. Als er geen sporen van inbraak zijn (bijvoorbeeld omdat het raam op de benedenverdieping openstond), dan betaalt de verzekeraar niet voor de gestolen spullen. Verzekeringsmaatschappijen controleren of er elementaire preventieve maatregelen zijn genomen en of de polishouder deuren en ramen vergrendelt als hij afwezig is. Je moet de diefstal ook altijd melden bij de politie en een kopie van het proces-verbaal vragen. Zonder dit politierapport komt er geen vergoeding!

Er zijn nog andere uitsluitingen, zoals diefstal van huisdieren, inboedel in gemeenschappelijke ruimten of voorwerpen die zich buiten de woning bevinden, op enkele uitzonderingen na. De dekking voor diefstal geldt meestal niet tijdens bouwwerkzaamheden, tenzij je daarvoor een specifieke verzekering hebt afgesloten.

7. Wat zijn de gevolgen als ik voor langere tijd in het buitenland verblijf?

Voor brand, waterschade en diefstal kan een lange afwezigheid leiden tot uitsluiting van dekking. De contracten preciseren de duur van verlengde of terugkerende periodes van afwezigheid waardoor men niet langer gedekt is, tenzij je een bijkomende premie betaalt. Afhankelijk van het contract kan het gaan om periodes van 60, 90 of meer dagen per jaar.

Partner Content