De bank heeft een fout gemaakt

Als de bank een fout maakt, is zij aansprakelijk: vraag haar om de vergissing onmiddellijk recht te zetten en bevestig dat verzoek met een brief.

U hebt uw bank gevraagd om 3000 euro van uw spaarrekening naar uw zichtrekening over te schrijven maar ze doet... precies het omgekeerde zodat uw zichtrekening verscheidene dagen in het rood komt te staan. Als de bank een fout maakt, is zij aansprakelijk: vraag haar om de vergissing onmiddellijk recht te zetten en bevestig dat verzoek met een brief. Als u schade hebt geleden, kunt u bovendien schadevergoeding eisen van de bank.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres bankagentschap

Plaats en datum

Geachte heer directeur,

Op.... (datum) gaf ik uw bank de opdracht om.... (bedrag) euro van mijn spaarrekening.... (nummer) naar mijn zichtrekening....(nummer) over te schrijven. Uw diensten hebben echter de omgekeerde verrichting uitgevoerd.

Gelieve de foutieve geldverrichting te corrigeren en de storting op de juiste manier te doen.

Bij niet-regeling of gebrek aan een antwoord binnen de acht dagen zal ik mij genoodzaakt zien een beroep te doen op de ombudsdienst van de bank.

Ik hoop evenwel dat dit niet nodig zal zijn en dat deze zaak kan afgehandeld worden.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content