De Belg is trouw aan zijn verzekeraar

Meer dan de helft van de Belgen heeft minstens 7 verzekeringen, zo blijkt uit onderzoek van Corona Direct. En ze zijn heel trouw aan hun verzekeraar. Nochtans kan het de moeite lonen om te veranderen.

Uit het onderzoek van Corona Direct blijkt dat de gemiddelde Belg best vaak op safe speelt en om risico’s te vermijden goed verzekerd is. 77% van de Belgen heeft 5 of meer verzekeringen lopen. Iets meer dan de helft (52%) heeft zelfs tussen de 7 en 10 polissen. Slechts een minderheid van 22% heeft minder dan 5 verzekeringen afgesloten. Aangezien in België een brandverzekering doorgaans verplicht is bij een hypotheek en alle bestuurders ook een autoverzekering dienen te hebben, mag het niet verbazen dat dit de ‘bestsellers’ zijn.

Meer dan 8 op 10 heeft hospitalisatie- en familiale verzekering

Naast de obligate verzekeringen zijn meer dan 8 op 10 Belgen ook in het bezit van een hospitalisatieverzekering (83%) en een familiale verzekering (81%). Meer dan de helft heeft ook een inboedelverzekering (64%), een rechtsbijstandsverzekering (62%) en een bestuurdersverzekering (51%).

Een motorverzekering is ook verplicht. 12% van de Belgen sloot er eentje af, wat ongeveer aanleunt bij de iets meer dan 500.000 motoren die in ons land rondrijden. Onze fietsen verzekeren we nog niet massaal. Slechts 8% van de Belgen heeft een fietsverzekering. 9% heeft ook een digital omnium om laptops en smartphones gedekt te hebben. Bijna 1 Belg op 6 (16%) heeft ook een uitvaartverzekering. “De verzekeringsmarkt blijft gebaseerd op haar traditionele producten”, zegt Els Blaton, CEO van Corona Direct Verzekeringen. “Al zien we recent wel een opmars bij een aantal van de nieuwkomers. Onder meer de honden- en de fietsverzekering winnen aan populariteit.”

13% leest verzekeringsvoorwaarden nooit

Bij de meest courante verzekeringen weet de Belg in 41 tot 48% van de gevallen niet hoeveel hij of zij precies voor de polis betaalt. Alleen bij de autoverzekering ligt dit iets lager en gaat het maar om 1 op 3. Een grote meerderheid van bijna 90% weet wel waarvoor hij of zij gedekt is. 20 tot 30% zegt zelfs tot in detail op de hoogte te zijn. Ongeveer 1 op 3 leest dan ook altijd alle voorwaarden van een polis na. 54% bladert er soms door en lijkt vooral op de verzekeringsmaatschappij te vertrouwen voor de informatie. Toch zegt ook zo’n 13% nooit de voorwaarden van een verzekering na te gaan.

56% wisselde nog nooit van verzekeraar

Een andere tendens die uit het onderzoek blijkt, is dat heel wat Belgen honkvast zijn als het op verzekeringen aankomt. 56% zegt nog nooit van verzekeraar gewisseld te zijn. Bij de 44% die wel al eens naar een andere verzekeraar overstapte, zegt 85% dat dit eenmalig was. Meer dan 6 op 10 Belgen staan momenteel niet open om van verzekeraar te switchen. Je kan hieruit concluderen dat voor een meerderheid aan landgenoten een verzekering iets voor het leven is. “In tegenstelling tot wat we op de energiemarkt zien, legt de Belg niet zo snel een vergrootglas op zijn verzekeringstarieven. Bijna de helft zegt zelfs niet te weten hoeveel ze betalen. In financieel barre tijden loont het nochtans de moeite om ook eens te kijken welke tarieven andere verzekeraars bieden, want ook hier kan een behoorlijke som geld worden uitgespaard”, besluit Els Blaton.

Wanneer kan je van verzekeraar veranderen?

Als je je verzekering wil opzeggen tegen de vervaldag, moet je een opzeggingstermijn van drie maanden naleven. Je nieuwe verzekeraar of makelaar kan helpen om de opzeg te regelen. Doe je het zelf, vergeet dan niet om de opzegging aangetekend te versturen naar de verzekeringsmaatschappij (niet naar je makelaar) met duidelijke vermelding van al je gegevens en het polisnummer. Maar ook jouw verzekeraar kan jou als klant opzeggen tegen de vervaldag en hoeft dat zelfs niet te motiveren. Hij moet enkel de opzeggingstermijn van 3 maanden naleven.

Andere ‘opzegmomenten’ voor de klant zijn: bij een tariefverhoging of als klanten niet tevreden zijn na een schadegeval. Na de afhandeling van een schadegeval kan je je verzekeraar bedanken voor bewezen diensten, ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of de weigering tot uitbetaling. Voor de verzekeraar zijn de andere ‘opzegmomenten’: evenzeer na een schadegeval, als jij in fout bent; als je je premie niet betaald hebt, of als je geprobeerd hebt fraude te plegen.

Bron: Persbericht Corona Direct Verzekeringen

Partner Content