Guy Legrand

De Belgen zijn 5 miljard armer!

Guy Legrand
Guy Legrand Freelance journalist

Ook al zijn de interestvoeten in de herfst een beetje gestegen, de opbrengst van ons spaargeld blijft ondermaats: bijna niets op een spaarrekening en niet veel meer op een staatslening. Ook met de levensverzekering gaat het bergaf. Daar waar vroegere stortingen nog 4,5% per jaar opleverden, halen de nieuwe nog amper 0,2%. Miserie troef.

Het zou geen drama zijn (maar toch een grote teleurstelling) mocht ook de inflatie met het nulpunt flirten. Of ronduit negatief zijn, zoals tussen november 2014 en maart 2015. Maar niets daarvan: België is een buitenbeentje met een inflatie die een heel stuk hoger piekt dan in de rest van de Europese Unie. In juli stegen de winkelprijzen met 2,28%, en na een lichte daling zullen ze weer in stijgende lijn gaan tot februari 2017, voorziet het Federaal Planbureau dat tegen dan 2,29% voorspelt. Wat er ook van zij, op een paar decimalen na zal de inflatie in 2016 twee procent bedragen en maar langzaam dalen. De balans is dus dramatisch: met 260 miljard euro op hun spaarrekeningen zullen de Belgische spaarders in 2016 vijf miljard euro zijn kwijtgespeeld en het ziet ernaar uit dat het in 2017 dezelfde kant uitgaat.

Dit is niet helemaal ongezien. Sommige herinneren zich vast de tweede helft van de jaren ’70, de sombere periode die volgde op de oliecrisis. De inflatie nam een hoge vlucht, terwijl de rentevoeten geenszins volgden. Wie geïnvesteerd had in producten met een vaste opbrengst, zoals obligaties, verloor in drie jaar tijd zo’n 10% van zijn financiële vermogen. Maar dat is nog geen reden om lijdzaam toe te kijken. Wat kan je doen?

In het dossier Beleggen in 2017 (p. 60) stellen bankiers twee pistes voor. De eerste piste luidt: knabbel een beetje aan je kapitaal als dat nodig is. Een idee dat onterecht angst inboezemt, zeker als je al wat ouder bent. De tweede piste – die de eerste trouwens niet uitsluit – bepleit: kijk uit naar meer risicovolle beleggingen. Beleggingen waarvan het risico wordt gemonitord door een professionele beheerder. Zijn bankiers met hun eigen winkel bezig als ze je fondsen en beveks aanraden? Ja, natuurlijk, maar daarom hebben ze nog geen ongelijk. Lig je de hele nacht wakker als je belegging overdag een half procent heeft verloren, dan moet je je niet op de beurs wagen. Je gezondheid en levenskwaliteit primeren! Je moet echter wel beseffen dat beleggen zonder al te veel risico’s nog een tijdlang amper iets zal opbrengen, maar ook dat je armer wordt als je niet verder kijkt dan je spaarboekje. Want voor je geldzaken moet je niet in de Sint of de Kerstman geloven!

Partner Content