© Getty Images/EyeEm

De kaasroute afschaffen bij een schenking, wat wordt daarmee bedoeld?

Je leest over de plannen om ‘de kaasroute’ via de Nederlandse notaris af te schaffen als je geld zou willen schenken. Wat wordt daarmee bedoeld?

Je kan belastingvrij geld schenken via een bankgift. Als schenker moet je nog drie jaar (in Vlaanderen binnenkort waarschijnlijk 4 jaar) leven, zo niet moet er erfbelasting betaald worden op de geschonken som. Je kan het geld ook schenken via een Nederlandse notaris. Het voordeel is dat je daar geen schenkbelasting moet betalen (bij ons is dat 3 of 7%, naargelang aan wie je schenkt) en dat je toch over een notariële akte beschikt, met vaste datum. Wil je roerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik schenken, dan moet je zelfs werken via een notaris, want dat kan je niet doen met een hand- of bankgift. De Vlaamse Belastingdienst stak in 2016 al eens een stokje voor de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van geld en effecten via de Nederlandse notaris, maar werd teruggefloten door de Raad van State.

Maar nu is het toch bijna uit met de kaasroute voor alle roerende schenkingen. Een schenking van roerende goederen in Nederland zal geregistreerd moeten worden in België en er zal dus toch schenkbelasting moeten betaald worden. De inwerkingtreding van deze maatregel was voorzien voor 1 december 2020. Maar de deadline van 1 december 2020 is niet meer haalbaar voor dit wetsontwerp en zal wellicht verschuiven naar het voorjaar 2021. Een hand- of bankgift van geld (volle eigendom) zonder tussenkomst van een notaris blijft wel mogelijk.

Partner Content