© iStock

De ombudsdienst voor het notariaat maakt een eerste verslag

Sinds juni 2015 is er een ombudsdienst voor het notariaat, die tussenkomst bij geschillen tussen een notaris en zijn klant en tracht te bemiddelen. Zopas stelde deze zijn eerste verslag voor.

De functie van de notaris is aan strenge principes gebonden. Hij handelt onafhankelijk tegenover zijn klanten, maar ook tegenover de publieke administratie. Om zijn onafhankelijkheid te garanderen, werkt de notaris aan een vast tarief, dat wettelijk bepaald is. Hij mag daar niet van afwijken. Hij mag dus niet meer vragen, maar ook geen korting toekennen. En hij moet onpartijdig blijven, ook al werd hij aangesteld door één van de partijen. Ook is hij gebonden door het beroepsgeheim.

Ondanks al deze principes is het uiteraard nog altijd mogelijk dat je ontevreden over de prestaties van jouw notaris of dat er een conflict opduikt. Uiteraard doe je er altijd goed aan om het eerst proberen uit te praten met je notaris. Zo is het best mogelijk dat het conflict veroorzaakt werd door een gebrek aan communicatie vanwege je notaris (over het dossier zelf, timing, kosten,...).

Brengt dit geen zoden aan de dijk of blijft je notaris onbereikbaar, dan zat er vroeger niets anders op dan klacht neer te leggen bij de Provinciale Kamer van Notarissen, vergelijkbaar met de Orde van de Advocaten of Geneesheren.

Een ombudsdienst voor het notariaat

Maar sinds 1 juni 2015 heeft de ontevreden klant ook nog een andere mogelijkheid: hij kan aankloppen bij de ombudsman voor het notariaat, die gekwalificeerd wordt door de FOD Economie. De rol van de ombudsman is de burger te beschermen en de goede werken van het notariaat te verzekeren. Meer informatie vind je op de website www.ombudsnotaris.be en via deze website kan je ook klacht indienen. De ombudsman zal de klachten van de burger behandelen en aanbevelingen formuleren op individueel en structureel niveau.

Voornaamste klachten

Uit een eerste verslag (over de periode 1 juni 2015 – 31 december 2015) blijkt dat de belangrijkste conflicten draaien rond communicatieproblemen (gebrek aan communicatie door de notaris: 34%), de lange duur van een dossier doordat er vertraging wordt opgelopen (32%) en te vage tarieven (18%). De ombudsman wijst er dan ook op dat er duidelijk moet gecommuniceerd worden. Sommige dossiers zijn heel complex en vragen dan ook om een degelijke uitleg, zodat de klant weet dat er te gebeuren staat. Het kan soms ook lang duren vooraleer overheidsinstanties bepaalde attesten afleveren, waardoor de afwikkeling van een dossier heel wat tijd vraagt. Een goede communicatie daarover kan klachten vermijden.

Ook wat de kosten betreft is er meer transparantie nodig. Het is vaak voor de klant niet zo duidelijk welk deel exact naar de notaris gaat als honorarium en welk deel van de prijs eigenlijk een belasting is die doorgestort wordt naar de staat. Verder is er ook een gebrek aan duidelijkheid over de tarieven die de notaris aanrekent voor prestaties die niet onder het wettelijk tarief vallen.

Een aantal ‘klachten’ blijken eerder vragen om informatie te zijn. Het kan ook zijn dat een dossier onontvankelijk is en niet behandeld kan worden door de ombudsman.

Meer informatie over het jaarverslag van de Ombudsdienst voor het notariaat vind je op www.ombudsnotaris.be, Publicaties, Jaarverslag 2015.

Hoe dien je een klacht in?

Je kan een klacht indienen op verschillende manieren:

De behandeling van de klacht is gratis en duur maximum 90 dagen (1 maal hernieuwbaar bij een complex dossier).

Partner Content