© iStock

Deeltijds werken en pensioen

Vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen; uit onderzoek van De Tijd blijkt dat ze dat ook al vroeg in hun loopbaan doen. Wat zijn de gevolgen van deeltijds werken voor je pensioen?

Dat er meer vrouwen dan mannen deeltijds werken, is een open deur intrappen. Vrouwen werken vaker in sectoren waar deeltijds gewerkt wordt, ze kiezen vaker voor deeltijds werk wegens de combinatie werk-gezin en soms is er ook sprake van onvrijwillig deeltijds werken. Uit recent onderzoek van De Tijd blijkt dat vrouwen al vroeg in hun loopbaan deeltijds werken. “In de eerste vier jaar nadat ze zijn afgestudeerd werkt meer dan 42% van de vrouwen in België deeltijds, tegenover een kleine 15% van de mannen.” (De Tijd, Statbel)

Nog een vaststelling: hoe langer vrouwen aan de slag zijn, hoe vaker dat deeltijds gebeurt. Bij mannen blijft het percentage lang laag. Pas op het einde van de loopbaan is er een stijging.

Gevolgen van deeltijds werken voor je pensioen

Deeltijds werken heeft gevolgen. Voor de uitvinding van de loopbaanonderbreking in 1985 betekende minder werken sowieso minder pensioen. Vandaag is dat nog altijd zo voor wie zijn loopbaan vermindert of tijdelijk stopzet buiten het kader van het tijdskrediet (privésector), loopbaanonderbreking (publieke sector) of thematisch verlof (privé én publiek). Of voor wie weliswaar een tijdskrediet kan nemen, maar daar geen RVA-uitkering voor krijgt. Want het krijgen van die uitkering is een voorwaarde om gelijkgesteld te worden met een voltijdse werknemer voor je pensioen. Om het ingewikkeld te maken moet je immers twee zaken onderscheiden: het recht om een tijdskrediet te nemen bij je werkgever én het recht om daar een RVA- uitkering voor te krijgen. Het is dus heel belangrijk dat je je goed informeert over de gevolgen voor je pensioen als je deeltijds gaat werken.

Partner Content