© Getty Images

Doorwerken na 65 jaar is niet zonder risico

Als u na uw 65ste verjaardag blijft doorwerken bij uw werkgever, mag u vooral niet ziek of technisch werkloos worden. U valt immers niet meer onder de sociale bescherming van actieve loontrekkenden.

Tussen het discours van de overheid (“we moeten met z’n allen langer werken”) en de praktijk op de werkvloer gapen grote kloven, zo onthult een dossier in de pas verschenen Plus Magazine van september 2013.

Eén van die kloven is de situatie van werknemers die na hun 65ste verjaardag blijven doorwerken. Voor veel mensen die geen 45 loopbaanjaren hebben, kan dat interessant zijn.

In de huidige sociale wetgeving in België wordt een werknemer vanaf 65 jaar echter beschouwd als gepensioneerd. Wie toch doorwerkt, heeft geen recht meer op de sociale bescherming van actieve loontrekkenden. Dit kan pijnlijke gevolgen hebben zoals deze:

  • Wie ziek wordt, heeft als bediende na de eerste maand geen recht op een uitkering van het ziekenfonds en valt zonder inkomen.
  • Als het bedrijf verplicht wordt tot een periode van tijdelijke werkloosheid, krijgt de werknemer van 65-plus geen werkloosheidsuitkering.
  • Een bouwvakker van 65-plus heeft geen recht op vorstverlet.

“Ga maar op pensioen”

In zulke situaties heeft een 65-plusser die doorwerkt slechts twee opties. Hij kan zo snel mogelijk zijn pensioen aanvragen (eventueel met terugwerkende kracht) en nadien, als hij weer gaat werken, zijn pensioen onderbreken. Tenminste als de werkgever hem nog altijd in dienst wil houden of weer in dienst wil nemen.

Hij kan ook met pensioen gaan en nadien bijklussen tot het toegelaten plafond. In dat geval bouwt hij echter geen pensioenrechten meer op.

Hoe dan ook staat deze regelgeving staat haaks op alle aanbevelingen om langer te werken en is ze discriminerend. Ook al omdat degene die doorwerkt, wel sociale bijdragen op zijn loon blijft betalen.

Als verdediging zegt federaal minister van Werk Monica De Coninck in Plus Magazine dat de huidige regelgeving te maken heeft met de principes van de sociale zekerheid: “Pensioen is een vervangingsinkomen. Als je kiest om verder te werken en je wordt langdurig ziek, dan spreek je een ander vervangingsinkomen aan, terwijl je recht hebt op pensioen. Je zal voor het duurzaamste vervangingsinkomen moeten kiezen en dat is het pensioen, niet de ziekte-uitkering. Bovendien voorkomt deze regelgeving misbruiken.”

Het volledige dossier “Uw eindeloopbaan tussen droom en werkelijkheid” is te lezen in het septembernummer van Plus Magazine.

Partner Content