© Getty Images

Duidelijkheid over belasting op aanvullend pensioen

Het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt belast. Werk je tot de pensioenleeftijd dan betaal je minder. Dat is ook zo voor wie al een volledige loopbaan had voor 65. Een Circulaire verduidelijkt wat ‘volledige loopbaan’ betekent.

Op het kapitaal van je aanvullend pensioen (groepsverzekering of pensioenfonds) betaal je belastingen. Op het deel opgebouwd met werknemersbijdragen betaal je 10%. Blijf je werken tot de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar), dan betaal je 10% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Stop je voor je wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar), dan betaal je 16,5% op dat deel. Toch een groot verschil.

Op die manier worden werknemers aangemoedigd om langer te blijven werken. Toch was er een categorie werknemers voor wie deze regeling niet eerlijk was. Dat zijn de werknemers die vroeg begonnen zijn en al voor hun 65ste een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben. Ondanks het feit dat ze 45 jaar gewerkt hadden betaalden ze 16,5%. Hun ‘collega’s’ die doorwerkten tot 65 jaar, maar vaak niet aan 45 loopbaanjaren kwamen, betaalden 10%.

Wat is een volledige loopbaan?

Vorig jaar werd de wet aangepast voor werknemers die stopen voor 65 jaar, maar op dat moment wel al een volledige loopbaan van 45 hadden gewerkt. Ook voor hen geldt sindsdien het lagere tarief van 10% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. De vraag bleef: wat moet verstaan worden onder ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’? Moet je heel het jaar gewerkt hebben (effectief of gelijkstelde dagen) of geldt hier de regeling zoals voor vervroegd pensioen: een jaar telt mee als je als werknemer aan 104 werkdagen komt of als zelfstandige aan 2 kwartalen.

Een Circulaire van de FOD Financiën (2019/C/135) brengt duidelijkheid: “een volledige loopbaan is een loopbaan van minstens 45 jaar waarvan elk jaar de voorwaarde vervult om in aanmerking genomen te worden voor het vervroegd pensioen”. 45 jaar waarvan telkens minstens 104 dagen gewerkt is dus voldoende.

Vragen over het begrip ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioen’ behoren niet tot de bevoegdheid van de belastingadministratie, maar wel tot die van de Federale Pensioendienst. Bij de Federale Pensioendienst vraag je een attest met jouw loopbaanoverzicht. Dat attest bezorg je aan de verzekeraar of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Zo kunnen ze een correcte inkomstenfiche 281.11 opstellen en de correcte bedrijfsvoorheffing inhouden.

Wat is ‘effectief actief’?

Om in aanmerking te komen voor het lagere tarief van 10% moet je ‘effectief actief’ gebleven zijn tot 65 jaar. Ook wie vroeg begon en voor 65 jaar al een volledige loopbaan had en dan stopt met werken moet ‘effectief actief’ geweest zijn om het lage tarief van 10% te betalen. Wat betekent dit? Er wordt gewerkt met referentieperiode van 3 jaar. In de 3 jaar voor de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan (dus 45 jaar van minstens 104 dagen gewerkt) moet je ononderbroken effectief actief gebleven zijn. Je moet dus nog een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend. Een aantal periodes worden met effectief werken gelijkgesteld (bv. periodes onvrijwillige werkloosheid, ziekte,..), een aantal niet (bv. voltijds tijdskrediet na 62 jaar).

Partner Content