© Getty Images

Eén Belg op twee denkt dat hij ziekenhuis niet zal kunnen betalen

Belgen verwachten een algemene tariefverhoging voor alle gezondheidskosten. Sommigen overwegen om minder vaak een gezondheidsprofessional te raadplegen.

Eén op twee Belgen maakt zich zorgen over de kosten als ze door covid-19 in het ziekenhuis zouden belanden. Hun financiële toestand laat niet toe om de zorg te betalen die komt kijken bij dit soort hospitalisatie*. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Ipsos in het kader van de DKV barometer 2020. Het onderzoek werd gevoerd bij een representatieve steekproef van 1.000 Belgen. De cijfers van de barometer zijn pas nu bekend, maar het onderzoek werd uitgevoerd in september.

Acht Belgen op tien vrezen dat de hospitalisatiekosten door de pandemie zullen verhogen. En twee op drie denken dat de verplichte ziekteverzekering via de mutualiteit onvoldoende zal zijn om toekomstige noden en uitgaven op het vlak van gezondheid te dekken.

Wat zijn de gevolgen van deze angst?

Bijna één derde van de Belgen denkt eraan om minder op medische raadpleging te gaan. De coronacrisis heeft het gevoel van ongerustheid bij de Belgen versterkt. Ze vrezen in de toekomst hogere kosten bij een ziekenhuisopname en menen dat de sociale zekerheid hun medische kosten niet voldoende zal dekken. Bij wie een aanvullende verzekering heeft, zeggen echter 3 op 4 dat ze gerust zijn”, zegt Hervé Bourel, Chief Commercial Officer van DKV België, “Daarom is het belangrijk om hen te blijven informeren over het belang van een goede dekking van de gezondheidszorgen.”

Duurdere gezondheidszorg

Een andere belangrijke conclusie uit de barometer is dat er angst bestaat voor een stijging van de kosten van de gezondheidszorg in het algemeen. De grootste stijging wordt verwacht in de ziekenhuizen. 6 op 10 denken echter ook dat de honoraria voor consultaties bij specialisten en de prijzen van geneesmiddelen zullen stijgen als gevolg van de gezondheidscrisis.

Als reactie op deze vrees denkt bijna één op 2 Belgen eraan om vaker naar een geconventioneerde arts te gaan. Bijna 1 op 3 respondenten is zelfs van plan om minder vaak een medische consultatie in te plannen. 13% overweegt om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Preventie

De Belgische respondenten zijn ook bereid om te investeren in hun gezondheid of om beter voor hun gezondheid te zorgen door te werken aan preventie: bijvoorbeeld door hun voedingspatroon (35% onder hen) of fysieke conditie (28%) te verbeteren, door te waken over hun welzijn (17%) en door voedingssupplementen en vitamines in te nemen (15%).

* Voorlopig een onterechte bezorgdheid aangezien de sociale zekerheid het grootste deel van deze kosten dekt.

Bron: DKV Barometer 2020

Partner Content