© Getty Images

Een calculator om de energiekosten van huishoudtoestellen in te schatten

Plusmagazine.be Onlineredactie

De federale regering lanceert een proefproject om de keuze van de consument te vergemakkelijken door hem te informeren en te sensibiliseren over de totale kostprijs van het gebruik van energieverslindende producten. Hiervoor heeft de FOD Economie een calculator ontwikkeld om de reële kostprijs van het gebruik van verschillende huishoudtoestellen in te schatten.

Het project is gebaseerd op een heel eenvoudig idee: wanneer burgers energie-intensieve producten kopen, zijn ze niet volledig op de hoogte van de werkelijke kosten van die producten. Naast de aankoopprijs weten ze niet altijd welke kosten gepaard gaan met het energieverbruik van de producten, en het elektriciteitsverbruik in het bijzonder.

Energielabels geven veel informatie, maar er ontbreekt één essentieel gegeven: de jaarlijkse elektriciteitskosten bij gemiddeld gebruik van het product. Die informatie is nochtans essentieel als de doelgroep de economische gevolgen van bepaalde aankopen helemaal wil begrijpen. Bijna iedereen kent de prijs van een liter benzine of diesel, omdat die overal in het land wordt aangegeven. Dat kan niet worden gezegd van de prijs van elektriciteit. Die prijs varieert van maand tot maand, van leverancier tot leverancier en zelfs van huishouden tot huishouden, afhankelijk van verschillende factoren zoals het al dan niet hebben van zonnepanelen.

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) publiceert nochtans elke maand een gemiddelde elektriciteitsprijs voor een gemiddeld huishouden dat 3500 kWh/jaar verbruikt. Het is dus mogelijk om een raming te geven van de gemiddelde energieverbruiksprijs van bepaalde producten, met name producten die verkocht moeten worden met een energie-efficiëntielabel:

 • koelkasten
 • diepvriezers
 • koel-vriescombinaties
 • wasmachines
 • droogkasten
 • vaatwassers
 • televisies
 • computerschermen

Daarvoor is de door de FOD Economie ontwikkelde calculator bedoeld.

Hoeveel bedraagt de totale kostprijs van een toestel?

De totale kostprijs van een toestel bestaat uit de aankoopprijs plus de elektriciteitskosten tijdens de geschatte gemiddelde levensduur voor deze toestelcategorie. Volgens Test-Aankoop (2021) varieert deze duur van 6 jaar voor een pc tot 12 jaar voor een koelkast of wasmachine.

Wat is het nut van deze rekentool?

Door verschillende producten te vergelijken met de rekentool, kan je kiezen voor het minst energieverbruikende toestel of het zuinigste toestel in gebruik en/of het duurzaamste.

Let dus niet enkel op de aankoopprijs! De resultaten van de rekentool tonen aan dat het vaak voordeliger is om producten te kiezen die heel energie-efficiënt zijn. Producten die misschien duurder zijn maar minder energie verbruiken, kunnen al gauw besparingen opleveren. Het zijn vaak ook toestellen van superieure kwaliteit met een langere levensduur.

Hoe werkt het?

Hoe ga je te werk? Beantwoord enkele vragen:

 • Voor welke productcategorie wens je een schatting?
 • Kies een naam voor het product of de producten die geschat moeten worden (je kunt er maximum 2 kiezen)
 • Geef de aankoopprijs van deze producten in
 • Geef het verbruik van deze producten in

De gegevens die je in de rekentool moet invoeren, vind je

 • op het prijsetiket, uitgedrukt in euro
 • op het energie-efficiëntielabel, uitgedrukt in kWh/jaar of in kWh/100 cycli.

De rekentool gaat voor alle producten uit van een gemiddeld gebruik van het product door een gemiddeld huishouden.

Je kan tot 2 producten van dezelfde categorie met elkaar vergelijken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content