© iStock

Een jaar huren aan zee Waarop moet je letten?

Jan Roodhooft Advocaat

Je wil een lange tijd aan zee verblijven, maar niet meteen iets kopen. Welke spelregels gelden bij zo’n langere huurperiode?

Als je een vakantieverblijf huurt om als tweede verblijf te gebruiken, dan geldt het woninghuurdecreet niet. Je moet dan bijvoorbeeld geen rekening houden met de regels rond de duur van de huurovereenkomst, de opzegmogelijkheden, de huurwaarborg, enz. Het woninghuurdecreet speelt wel als je je hoofdverblijfplaats neemt in het gehuurde pand. Maar om dit tegen te gaan, nemen veel verhuurders een clausule in het contract op die de huurder verbiedt er zijn hoofdverblijfplaats te nemen.

Contractuele vrijheid

Verhuurder en huurder hebben hier een veel grotere vrijheid om afspraken te maken over de huurmodaliteiten. Als je als huurder die stap zet, lees je dus best het ontwerp van huurcontract grondig na. Probeer te onderhandelen en kijk daarbij niet enkel naar de maandelijkse huurprijs. Een lagere huur met zwaardere clausules over huurherstellingen kan je uiteindelijk meer geld kosten dan een iets hogere huur zonder die clausules.

Voor hoelang?

Ook op het vlak van de duur heb je meer vrijheid. Je kan het huurcontract afsluiten voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één of twee jaar. Maar het kan ook langer, als het maar korter is dan 99 jaar. Jullie kunnen ook tussentijdse opzegmogelijkheden overeenkomen. Of jullie kunnen een huurcontract voor onbepaalde duur overeenkomen. Dan kan zowel de huur- der als de verhuurder de huur altijd opzeggen met een opzeggingstermijn van één maand. Maar ook hier zijn andere afspraken mogelijk. Als je een gemeubeld appartement huurt, geldt een afwijkende regeling. Als er niets in het contract voorzien is, moet een redelijke opzegtermijn worden nageleefd.

Huurwaarborg

Bij een woninghuur is (in Vlaanderen) de huurwaarborg beperkt tot drie maanden huur. Als je een tweedeverblijf huurt, geldt die regel niet. De verhuurder kan dus een hogere huurwaarborg vragen. Ook hier kan je onderhandelen en vragen om de waarborg tot drie maanden te beperken. Er zijn evenmin regels over hoe de waarborg moet worden voldaan – bijvoorbeeld op een geblokkeerde bankrekening. De verhuurder mag jou dus vragen om de huurwaarborg op zijn rekening te storten.

Herstellingen

De regel dat jij als huurder enkel instaat voor kleine huurdersherstellingen aan het gehuurde pand en de verhuurder de grote herstellingen en herstellingen door slijtage of overmacht voor zijn rekening neemt, geldt ook bij het huren van een vakantieverblijf. Alleen is die regel hier niet dwingend. Dat betekent dat de verhuurder in het huurcontract andere afspraken kan maken en een grotere verantwoordelijkheid bij jou kan leggen als huurder.

Plaatsbeschrijving

Bij het huren van een vakantieverblijf moet er ook een omstandige plaatsbeschrijving worden opgemaakt bij aanvang van de huur. De verhuurder kan zich daar niet vanaf maken met een clausule in het contract dat je het gehuurde goed in perfecte staat ontving. Die clausule is niet geldig.

Liet de verhuurder geen plaatsbeschrijving maken, dan wordt vermoed dat je het onroerend goed ontving in dezelfde staat als waarin je het achterlaat. Het gaat wel om een weerlegbaar vermoeden. De verhuurder kan dus het tegenbewijs leveren.

Wie moet registreren?

De verhuurder moet het huurcontract voor een tweede verblijf registreren. Hij kan deze verplichting contractueel niet bij jou leggen als huurder.

Partner Content