© iStock

Een landingsbaan en uitkering

Een landingsbaan is een ideale manier om het professioneel wat rustiger aan te doen, maar het werkleven toch nog niet helemaal vaarwel te zeggen. Vanaf wanneer kan het en vanaf wanneer krijg je er een uitkering voor?

De landingsbaan is een vorm van tijdskrediet, die weggelegd is voor wie een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Ze bestaat naast het tijdskrediet voor een motief (bv. zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid,...), waar alle werknemers (loontrekkenden),- ongeacht hun leeftijd – recht op hebben als ze aan de voorwaarden voldoen. Bij een tijdskrediet voor een motief kan je je loopbaan helemaal stopzetten, bij een landingsbaan kan je enkel halftijds of 4/5 gaan werken. Een tijdskrediet voor een motief is beperkt in de tijd, een landingsbaan kan je nemen tot je pensioen. Er is dus geen maximumduur voor de landingsbaan, maar wel een minimumduur: 3 maanden als je halftijds gaat werken, 6 maanden als je 4/5 gaat werken.

55 of 60 jaar?

Als je het hebt over tijdskrediet moet je 2 zaken onderscheiden: het recht om een tijdskrediet te neme bij je werkgever en het recht om daar een RVA-uitkering voor te krijgen. Dat zijn 2 aparte reglementeringen. Het algemeen principe is dat je een landingsbaan kan nemen bij je werkgever vanaf 55 jaar (er zijn uitzonderingen voor, o.a. voor ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering), maar je krijgt maar een uitkering van de RVA vanaf 60 jaar (ook daar zijn uitzonderingen). Let wel, dit gaat enkel over de leeftijdsvoorwaarden. ER zijn ook nog andere voorwaarden, zoals voldoende jaren gewerkt hebben als loontrekkende en voldoende jaren anciënniteit bij je werkgever).

Wat met je pensioen?

De dagen die je niet werkt kunnen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor je pensioen. Maar dit gebeurt enkel als je voor die dagen een RVA- uitkering hebt gekregen.

Partner Content