© iStock

Een studentenjob als loontrekker of zelfstandige?

Er gaat weer heel wat jong volk aan de slag. Almaar vaker stellen werkgevers studenten voor om dit als zelfstandige te doen. Wat betekent dit voor je kind en voor jou, als ouder?

Sinds 2011 mogen studenten het hele jaar door werken (in totaal 50 dagen) tegen verlaagde sociale bijdragen. Maar de zomer blijft de periode bij uitstek waarin heel wat jongeren worden ingeschakeld in de horeca en in bedrijven. De meesten werken met een studentenovereenkomst, maar soms ook als zelfstandige. Mag dat? Ja, als de student niet in ondergeschikt verband werkt mag dat, want het is niet de bedoeling in de schijnzelfstandigheid te verzeilen. En er zijn risico’s aan verbonden, want de bescherming van de studentenovereenkomst (arbeidsduur enz.) valt weg. De verschillen in vijf vragen.

1 Vanaf welke leeftijd?

Werkt je kind met een studentenovereenkomst, dan kan dit vanaf 15 jaar als hij/zij op dat moment niet meer voltijds leerplichtig is. Daarvoor moet de student minstens de eerste twee jaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebben gevolgd. Vanaf 16 jaar kan het sowieso. Werkt je kind als zelfstandige, dan kan dit pas vanaf 18 jaar.

2 Welke formaliteiten?

Werkt je kind als loontrekkende, dan moet het een studentenovereenkomst tekenen ten laatste de dag dat het in dienst treedt. De overeenkomst moet verplicht op papier staan, in twee exemplaren, en moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten: onder meer de begin- en einddatum van de overeenkomst – zo niet kan ze worden omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur -, een beschrijving van de functie, de arbeidsduur per dag en per week,... Staan die verplichte vermeldingen niet in de overeenkomst, dan kan de student ze beëindigen zonder opzegtermijn.

Werkt je kind als zelfstandige, dan moet het volgende formaliteiten vervullen: zich registreren bij een erkend ondernemingsloket, een aparte zichtrekening openen bij de bank voor de inkomsten als zelfstandige en nagaan of de activiteit die het uitvoert al dan niet onderworpen is aan de btw. Je kind moet zich ook inschrijven bij een sociale verzekeringskas of de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Studenten kunnen worden gelijkgesteld met zelfstandigen in bijberoep – en minder bijdragen betalen – wanneer ze jonger zijn dan 25, recht hebben op kinderbijslag en max. €6.815,52 verdienen. Helemaal vrijgesteld van bijdrageplicht zijn ze als hun jaarinkomsten in 2016 onder €1.439,42 blijven.

3 Behoudt de ouder de kinderbijslag?

Werkt je kind met een studentenovereenkomst, dan behoud jij de kinderbijslag als het max. 240 uur per kwartaal werkt gedurende het eerste, tweede en vierde kwartaal. Voor het derde kwartaal is er geen beperking, behalve als je kind na dat kwartaal niet verder studeert. Wordt die grens overschreden, dan vervalt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal.

Werkt je kind als zelfstandige, dan verschilt het antwoord naargelang hij/zij sociale bijdragen betaalt of niet. Betaalt je kind geen bijdragen, dan behoud je als ouder het recht op kinderbijslag net zoals bij een studentenovereenkomst. Betaalt je kind bijdragen dan gaat het kinderbijslagfonds ervan uit dat het aantal toegelaten uren overschreden is. Kan je echter aantonen dat je kind minder dan 240 uur per kwartaal werkt, dan heb je wel nog recht op kinderbijslag.

Bijna 25 jaar, kijk dan uit!

Doet je kind studentenwerk met een zelfstandigenstatuut en is het bijna 25, dan is het uitkijken. Na 25 jaar wordt de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds automatisch omgezet naar een aansluiting in hoofdberoep en moet de student plots veel meer bijdragen betalen. Je kind kan dus best op tijd zijn aansluiting schrappen.

4 Blijft de student fiscaal ten laste?

Om ten laste te zijn voor de inkomsten 2016, moet je kind op 1 januari 2017 deel uitmaken van je gezin. Voor het inkomstenjaar 2016 mag hij/zij €3.925 bruto belastbaar (bruto min sociale bijdragen) verdienen als jij en je partner samen belast worden (gehuwd of wettelijk samenwonend) en €5.662,50 bruto belastbaar als jullie apart belast worden. De student mag wel geen andere bestaansmiddelen hebben, zoals onderhoudsuitkeringen boven €3.140.

Werkt je kind met een studentenovereenkomst, dan worden deze maximumbedragen verhoogd met €2.610. Hij/zij mag dan in totaal respectievelijk €6.535 of €8.272,50 bruto verdienen. Werkt je kind als zelfstandige, dan worden de bedragen niet verhoogd. Jouw kind zal dan sneller niet meer ten laste zijn. Hou daar rekening mee!

5 Hoeveel mag een student belastingvrij verdienen?

Voor de inkomsten 2016 werd de belastingvrije drempel opgetrokken tot €10.141 bruto belastbaar (€7.420 belastingvrije som+ forfait beroepskosten), ongeacht of je kind met een overeenkomst of als zelfstandige werkt.

Meer informatie op www.student@work.be, bij Famifed (kinderbijslag Vlaanderen en Brussel): 0800 99 434 of het Contact Center Fiscus: 02 572 57 57

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content