© BELGA

Een studiejaar afkopen voor pensioen kost voor iedereen 1.500 euro

De ministerraad heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat de regularisatie van studiejaren gelijkstelt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Het afkopen van een studiejaar kost 1.500 euro, aldus minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die weldra sociaal overleg opstart.

Ambtenaren kunnen hun studiejaren vandaag nog kosteloos laten meetellen voor de berekening van het pensioen, terwijl werknemers en zelfstandigen een regularisatie moeten betalen. Dat wordt gelijkgesteld. Het afkopen van een studiejaar zal in de toekomst 1.500 euro kosten voor iedereen, een bedrag dat onderhevig is aan indexering.

De beslissing moet wel worden genomen in de eerste tien jaar na het afsluiten van de studies. Wie daarna nog in aanmerking wil komen voor een hoger pensioen moet een hoger bedrag betalen.

Ambtenaren moeten dus voortaan betalen om hun studie in aanmerking te laten komen, maar daar staat tegenover dat ze elk behaald diploma kunnen valoriseren. Vroeger kwam enkel het diploma in aanmerking dat relevant was voor de job die ze uitoefenden.

De verworven rechten blijven onaangetast. Een ambtenaar die een diploma heeft van vier studiejaren en al driekwart van zijn loopbaan heeft gepresteerd zal nog steeds drie van zijn jaren gratis in aanmerking kunnen laten komen.

Partner Content