Een verzekering gewaarborgd wonen voor zelfstandigen?

Momenteel kunnen loontrekkenden een verzekering gewaarborgd wonen sluiten. De uitbreiding naar zelfstandigen die hun zaak moeten stopzetten wordt gestemd in het Vlaams parlement.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning kan in Vlaanderen een gratis verzekering gewaarborgd wonen afsluiten voor het geval hij ziek of werkloos zou worden. Als je ziek wordt zal de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal 36 maanden tussenkomen. Verlies je je werk, dan komt de verzekeraar gedurende maximaal 18 maanden tussen.

Voorwaarden

  • Je heb minstens 50.000 euro geleend of 25.000 euro als het om een pure renovatie gaat.
  • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger geschat zijn dan 320.000 euro.
  • Op het moment dat je de verzekering sluit moet je arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen.
  • Je mag ook niet deeltijds aan het werk zijn met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
  • Je heb een contract van onbepaalde duur of een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij je huidige werkgever (uitzendarbeid is niet toegelaten).
  • Werk je als zelfstandige, dan moet je deze activiteit al 12 maanden uitoefenen in hoofdberoep.
  • De 12 maanden voor je aanvraag om een uitkering moet je ononderbroken hebben gewerkt (tenzij ziekte van beperkte duur of zwangerschapsverlof).
  • De woning waarvoor je leent is je enige woning en ligt in het Vlaams gewest.

Ziek of werkloos

Loontrekkenden die aan de voorwaarden voldoen kunnen beroep doen op de verzekering als zij ziek of werkloos worden. Zelfstandigen kunnen de verzekering gewaarborgd wonen enkel inroepen als ze ziek worden. Bij gedwongen stopzetting kunnen zelfstandigen er geen beroep op doen.

Nieuw voorstel

Vlaams parlementslid Güler Turan vraagt de Vlaamse regering om de verzekering gewaarborgd wonen ook toegankelijk te maken voor zelfstandigen die hun zaak moeten stopzetten. Ze diende daartoe een amendement toe aan de resolutie inzake de ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden.
Partner Content