© Getty Images/iStockphoto

Een zelfstandig bijberoep starten? Moet je altijd sociale bijdragen betalen?

Heb je een zelfstandig bijberoep of wil je er een opstarten, dan moet je een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is het betalen van sociale bijdragen. Verdien je minder dan een grensbedrag, dan hoef je geen bijdragen te betalen.

Je kan een activiteit opstarten als zelfstandige in bijberoep als je een hoofdactiviteit als loontrekkende uitoefent voor een werkgever of wanneer je als zelfstandige ook een loonvervangend inkomen krijgt voor een andere, weggevallen beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar. Je betaalt sociale bijdragen op wat je verdient met jouw bijberoep, maar die bijdragen leveren jou geen extra socialezekerheidsrechten op in het sociaal statuut van de zelfstandigen, dus geen extra pensioen.

Ondergrens

Als het inkomen dat jij met je bijberoep verdient onder een bepaalde grens valt, hoef je geen bijdragen te betalen. Voor 2023 bedraagt het grensbedrag 1.815,41 euro. Dit inkomen is je netto inkomen op jaarbasis ( bruto min beroepskosten, min eventueel in aanmerking komende vorige verliezen, min betaalde sociale bijdragen zoals aangegeven op de jaarlijkse fiscale fiche 281.90 die je krijgt van je het sociaalverzekeringsfonds).

Sinds 2015 is er ook het mechanisme van de ‘proratisering’. Hierbij wordt het inkomen uit een activiteit die minder dan het volledige kalenderjaar heeft geduurd in het jaar waarop de bijdragen wordt berekend, pro rata omgerekend naar de volledige vier kwartalen. Start je bijvoorbeeld in het tweede kwartaal, dan zal je inkomen dat als basis dient voor de bijdrageberekening evenredig worden herrekend alsof de activiteit zich gelijkmatig over 4 kwartalen had uitgestrekt. Het inkomen zal dus 4/3 van het fiscaal vastgestelde inkomen worden.

Als je kan inschatten dat jouw definitieve inkomen onder de vrijstellingsgrens van 1.815,41 euro zal liggen, kan je een vrijstelling van voorlopige bijdragen aanvragen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content