© GETTY IMAGES

Een zwembad in je tuin: wat komt er bij kijken?

Welk budget moet je voorzien? Hoe zit het met bijkomende kosten, belastingen en verzekeringen? En heb je een vergunning nodig?

Maak je geen illusies. “Ga er niet vanuit dat je enkele dagen na het ondertekenen van je bestelformulier al van je zwembad kan genieten, reken maar drie tot vier maanden voor een dergelijk project gerealiseerd is”, weet Patrice Dresse, directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers. Waarom duurt het zo lang? Omdat bij de aanleg van een zwembad een aantal zaken komen kijken die almaar complexer worden, zoals stabiliteitsstudies, ruwbouw, afwateringstechnieken, waterdichtheid, elektriciteit, verwarmingstechnieken, waterbehandeling, enz. Een hoofdaannemer zal het werk van de verschillende technici – grondwerken, elektriciteit, metselwerk, tegelwerk, enz. – dus moeten coördineren.

Naast de kostprijs van je zwembad, zijn er ook de onderhouds- en energiekosten, de verzekering en belastingen.

Wat mag dat kosten?

Behalve de wachttijd, kan ook de kostprijs van een zwembad je droom in de weg staan, al is die prijs de laatste jaren sterk gedaald. Een klassiek zwembad (8×4 m) kan volledig worden opgeleverd voor 50.000 euro. Aan bijna 90% van de buitenzwembaden hangt een prijskaartje van 50.000 tot 80.000 euro. Tegelijk is ook de kwaliteit van de zwembaden sterk verbeterd. Die met voorgefabriceerde kuip zijn het populairst (47% van de verkoop), gevolgd door betonnen zwembaden (40%). Natuurlijke zwemvijvers vertegenwoordigen slechts 2,5% van de markt, maar deze niche groeit wel.

Naast de kostprijs van het zwembad, zijn ook de onderhouds- en energiekosten niet te verwaarlozen. Gemiddeld heb je een budget van 7 euro per dag nodig, of 2.555 euro per jaar. Het onderhoud van een zwembad door een professional één of twee keer per jaar kost dan weer tussen 200 en 300 euro.

Vanwaar het succes?

Het lijkt paradoxaal, maar ondanks de stevige prijzen en de coronacrisis, boomt de markt van inbouwzwembaden. De aanleg van privézwembaden neemt gestaag toe, van 2.050 in 2015 naar 3.690 in 2020. Dit laatste cijfer is een extrapolatie van de bestellingen van de eerste maanden naar een volledig jaar. De belangrijkste factoren die deze groei stuwen, zijn de lage rentevoet en de opwarming van de aarde. Mensen kiezen ervoor om hun spaarcenten in hun huis te investeren in plaats van het te laten verkommeren op een rekening die niets opbrengt. Daarnaast tekent zich ook een sterke en duidelijke trend af van meer genieten van en in de tuin.

En de belastingen?

Sommige gemeenten in ons land heffen een belasting op privézwembaden. Die gemeentetaks schommelt, op enkele uitzonderingen na, tussen 125 en 500 euro, afhankelijk van de grootte van het zwembad. Je moet de aanleg van je zwembad dus aangeven bij de gemeentelijke administratie, op straf van boete. Betekent dit dan meteen ook dat het kadastrale inkomen van je woning de hoogte inschiet? Niet noodzakelijk: de bouw van een buitenzwembad heeft in principe geen invloed op het kadastrale inkomen. De situatie is anders bij een overdekt zwembad. Dat wordt geacht het comfort van je woning te verbeteren, vooral als daar ook een nieuwe doucheruimte en/of kleedkamer aan verbonden is.

Bouwvergunning nodig?

In Vlaanderen heb je geen vergunning nodig voor verharde constructies van maximaal 80 m2 in je zij- of achtertuin, zoals de aanleg van een ondergronds zwembad. Let wel: die 80m2 omvat ook de al bestaande niet overdekte ruimte, zoals een terras. De constructie moet op meer dan één meter van je perceelgrens liggen en op minder dan 30 m van je woning. En je zwembad mag niet in gevoelig natuurgebied liggen, bijvoorbeeld op minder dan 5 m van de oever van een beek. Is dit wel het geval, dan moet je een vergunning aanvragen.

In Wallonië is voor een bovengronds zwembad of een met zelfdragende structuur geen vergunning nodig, maar voor een vast ondergronds of semi-ondergronds zwembad soms wel. Is het bassin niet groter dan 75 m2, niet overdekt en ligt het niet aan de rand van je tuin, dan hoeft een vergunning meestal niet. De geplande werken mogen het reliëf van je tuin wel niet significant wijzigen. Het zwembad mag ook niet zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Zo niet is er een kleine vergunning nodig, via een snelprocedure.

Ook in het Brussels Gewest is de aanleg van een buitenzwembad niet vergunningsplichtig, op vier voorwaarden. Het moet op de binnenplaats of in je tuin liggen en mag overdekt worden. Het wateroppervlak mag niet meer dan... 20 m2 bedragen! En bovendien moet je op minimium 2 m afstand van naburige eigendommen blijven.

Voor alle gewesten geldt dat als je zwembad geen bouwvergunning behoeft, je ook geen architect nodig hebt. Maar kijk toch uit en neem steeds contact op met de stedenbouwkundige dienst van je gemeente voor je met de werken start. Want deze algemene regels kunnen variëren, afhankelijk van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, voorschriften wat betreft verkavelings-vergunningen, enz.

Moet je je verzekeren?

Volgens verzekeraars is een vast zwembad (niet verplaatsbaar) een verlengstuk van je huis, wat betekent dat het verzekeringscontract voor je woning moet worden aangepast. De waarde van het gebouw wordt dan verhoogd met de waarde van het zwembad. Verzekeraars gaan ervan uit dat er een kans bestaat dat je zwembad waterschade veroorzaakt en dit water in een nabijgelegen kelder loopt. Je moet de bouw van een zwembad dus zeker aangeven bij je verzekeraar.

Er bestaan ook specifieke zwembadpacks die materiële schade dekken, zoals die aan technische installaties – vorstschade is niet gedekt -, maar ook de vernieling of diefstal van meubilair. Daarnaast voorzien ze een schadevergoeding voor slachtoffers van een ongeval (bv. uitglijden) in de buurt van je zwembad. De prijs van een zwembadpack varieert naargelang de woning, maar voor een traditionele open bebouwing bedraagt de premie ongeveer 15 euro per maand.

Hoe kies je een aannemer?

Door de toenemende vraag, hebben zich de voorbije drie jaar ongeveer 50 nieuwe bedrijven op de markt van de zwembadaanleg gemeld. Installateurs worden momenteel overspoeld met bestellingen. Maar hoe kies je een betrouwbaar bedrijf in deze hyperactieve markt? De Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers legt de nadruk op bedrijven met 45.000 euro of meer eigen vermogen – zeg maar één zwembad reserve.

Besteed als consument zeker aandacht aan de officiële erkenning van de onderneming, de toegang tot het beroep en de geboden garanties: de onderhoudsservice, een uitgebreide dienst na verkoop met een minimumgarantie van twee jaar op onderdelen en werkuren, alsook een garantie van tien jaar op de stabiliteit van het zwembad, een contract met de details van de werkzaamheden en een globale prijs. Deze aannemers verbinden zich er ook toe om een voorschot van maximum 30% van de totale prijs te vragen. En in geval van een geschil engageren deze bedrijven zich om eerst een erkende bemiddelaar in te schakelen en pas daarna gerechtelijke stappen te ondernemen.

Partner Content