© iStock

Energie sparen op het werk

Tijdens de koude maanden kan je niet anders dan verwarmen. Dat is ook zo in de ruimtes op het werk. Uit een bevraging van Liantis blijkt dat 9 op 10 werkgevers maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de kosten beheersbaar blijven.

HR dienstengroep Liantis deed een bevraging bij 1.568 ondernemers over de maatregelen die zij al of niet nemen tegen de hoge energiekosten. Velen onder hen zetten de verwarming lager en sensibiliseren hun medewerkers. Dit zijn enkele van de maatregelen die ze treffen:

 • 68% zet de verwarming lager.
 • 60% probeert medewerkers zoveel mogelijk te sensibiliseren.
 • 46% trekt apparaten uit het stopcontact wanneer ze niet gebruikt worden.
 • 44% houdt ramen en deuren dicht.
 • 26% vraagt medewerkers om zich warmer te kleden.
 • 23% schakelt over op alternatieve energie.

Werkbare omstandigheden

Ondanks het feit dat heel wat werkgevers de verwarming lager zetten, moeten ze met bepaalde zaken rekening houden in deze koude periode om het werk effectief werkbaar te houden voor de medewerkers. “Als werkgever moet je enerzijds zorgen dat je werknemers voldoende comfortabel kunnen werken. Men vergeet soms dat comfort heel veel meer is dan enkel de temperatuur. Ook vochtigheid, intensiteit van het werk, tocht en eventuele straling spelen hier een rol. Het doel is om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen klachten ondervinden. Voor kantoorwerk zal de minimale temperatuur dan rond de 20°C liggen”, vertelt preventieadviseur arbeidshygiëne Roger Collier van Liantis.

Belangrijke actiewaarden

In sommige situaties is het niet mogelijk mensen in een volledig verwarmde omgeving tewerk te stellen. “Denk hierbij aan mensen die buiten werken of in een hele grote productiehal. Voor deze mensen moet je bepaalde actiewaarden goed in de gaten houden. Worden ze overschreden, dan moet je bijkomende maatregelen nemen. Bij zwaar werk, denk maar aan bouwmedewerkers die kruiwagens voortduwen, is die actiewaarde bijvoorbeeld 12°C”, aldus expert Roger Collier van Liantis. “Natuurlijk beseffen we dat het voor veel werkgevers niet altijd makkelijk is om in deze energiecrisis extra energie-uitgaven te doen. Toch is het belangrijk dat we de medewerkers goed omkaderen zodat ze niet – eventueel zelfs langdurig – uitvallen.”

8 tips

Maar wat moeten werkgevers dan doen als het effectief te koud wordt voor medewerkers om comfortabel te werken? Liantis geeft 8 belangrijke tips:

 • Stel een ‘winterprotocol’ op zodat jij en je medewerkers voorbereid zijn op de komende winterkou.
 • Groepeer mensen in een beperkt aantal kantoorruimtes, in plaats van ze gespreid te laten werken over een volledig gebouw. Natuurlijk met respect voor de coronaregels.
 • Herbekijk de regeling van de verwarming en de ventilatie op kantoor. Misschien wordt op de foute ogenblikken verwarmd, of wordt er onnodig veel geventileerd.
 • Biedt hulpmiddelen aan zoals gratis warme dranken of aangepaste kledij (kousen, handschoenen, een muts ...).
 • Plan buitenwerk zo veel als mogelijk in minder koude periodes.
 • Voorzie voldoende verwarmde sociale voorzieningen en regelmatige pauzes in verwarmde lokalen voor mensen die buiten werken.
 • Bij een buitentemperatuur van minder dan 5°C is het verboden werknemers tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken die zich buiten en in de onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden. Bij een buitentemperatuur onder de 10°C moeten deze mensen een verwarming hebben of zich ergens kunnen verwarmen.
 • Zorg ervoor dat buitenwerkers hun werktuigen gemakkelijk met handschoenen kunnen hanteren.

Kwetsbare medewerkers

“Schenk tot slot zeker extra aandacht aan kwetsbare medewerkers: personen met een slechte fysieke conditie, chronische ademhalingsaandoeningen, hartproblemen, diabetes, oudere werknemers... Zij hebben nood aan bijkomende ondersteuning bij lage temperaturen”, besluit Liantis-expert Roger Collier.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content