© Getty Images

Geen verlies in ziekte-uitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen hoeven geen dag ziekte-uitkering kwijt te spelen als gevolg van de coronacrisis. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block schrapt immers tijdelijk een bepaling over de termijnen die zelfstandigen moeten respecteren.

“In deze speciale tijden is het voor zieke zelfstandigen niet altijd mogelijk om snel een dokter te raadplegen. In dat geval konden ze hun uitkering verliezen omdat het doktersattest te laat kwam. Dat zet ik nu recht”, licht de minister toe.

Sinds juli 2019 krijgen zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn, een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag ziekte. De ziekteperiode van een zelfstandige start momenteel vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift arbeidsongeschiktheid heeft getekend. Vanaf die datum krijgen ze dan een ziekte-uitkering. Die regeling moet misbruiken voorkomen.

Maar door de coronacrisis kunnen raadplegingen bij specialisten naar een latere datum worden opgeschoven waardoor het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid soms later wordt opgesteld. Bovendien hebben huisartsen het door de werkoverlast moeilijk om binnen de vastgestelde termijnen te antwoorden. Deze situaties van overmacht zorgen ervoor dat zieke zelfstandigen riskeerden om een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen.

Aan die situatie wordt nu een mouw gepast door de betrokken bepaling tijdelijk af te schaffen. Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de dag dat ze ziek werden en niet langer vanaf de datum vermeld op het ziekte-attest. De maatregel geldt van 1 maart tot eind september 2020.

Partner Content