© Getty Images/iStockphoto

Gevolgen tijdelijke werkloosheid voor vakantie en ontslag

Heel wat werknemers zijn vandaag tijdelijk werkloos. Dankzij dit vangnet krijgen ze een uitkering voor de periode dat ze wegens overmacht niet kunnen werken. Maar wat zijn de gevolgen van deze periode?

Ongeveer 1 miljoen werknemers zal (geheel of gedeeltelijk) werkloos worden wegens overmacht, zo wordt voorspeld. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid zorgt ervoor dat werknemers een uitkering krijgen voor de tijd dat ze niet kunnen werken. Dat is de toestand vandaag. Maar heeft deze periode van tijdelijke werkloosheid ook gevolgen voor je recht op vakantie volgend jaar? En wat als je -in het slechtste scenario- vlak na deze periode van tijdelijke werkloosheid ontslagen wordt? Wordt jouw opzegvergoeding dan berekend op je laatste loon of op het bedrag van je werkloosheidsuitkering, wat toch een heel groot verschil zou maken.

Je recht op vakantie

In de privésector bouw je dit kalenderjaar je recht op jaarlijkse vakantie op voor volgend jaar. Per gewerkte maand heb je volgend jaar recht op 2 dagen wettelijke vakantie. Herrekend naar de 5-dagenweek geeft dat 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Sommige periodes die je niet kan werken, worden gelijkgesteld met gewerkte periodes, zoals bv de eerste 12 maanden ziekte. Wat met werkloosheid? Periodes dat je werkloos bent tellen normaal niet mee als ‘gewerkte periodes’ die jou het jaar daarop recht op vakantie geven. Iets anders is de tijdelijke werkloosheid die een werkgever kan inroepen, bv om economische redenen of zoals nu, in het kader van de coronamaatregelen. Dan gaat het om een schorsing van jouw arbeidsovereenkomst. Die blijft nog bestaan, maar wordt even ‘on hold’ gezet. De regering heeft beslist om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de corona-maatregelen gelijk te stellen voor het recht op jaarlijkse vakantie. Word je tijdelijk werkloos, dan heb je recht op vakantiegeld en je vakantiedagen. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden.

Hoe wordt je opzegvergoeding berekend?

De regel is: de opzegvergoeding wordt berekend op het ‘lopend loon’. Bij iemand die vrijwillig van voltijds naar deeltijds gaat, ook al is het maar voor een tijdje, zal de vergoeding op het deeltijds loon berekend worden als dat het ‘lopend loon’ is op het moment van ontslag. Maar wat bij tijdelijke werkloosheid? De opzegvergoeding zal dan berekend worden op het laatste loon, dus het loon dat je zou verdiend hebben als je niet tijdelijk werkloos was.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content