© Getty Images/iStockphoto

Groeit mijn aanvullend pensioen als ik tijdelijk werkloos ben?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn krijgen een vergoeding van de RVA en geen loon meer van hun werkgever. Blijft de werkgever nog bijdragen betalen voor het aanvullend pensioen?

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, had eerder al laten weten dat de verzekeringssector zich ertoe zou verbinden om de dekkingen uitzonderlijk te behouden. Want de normale regel is dat de dekkingen stoppen als de arbeidsovereenkomst geschorst is. Intussen is er ook een wet die het automatisch behoud van de aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit) regelt tot 30 juni of mogelijk tot 30 september 2020. De wet van 7 mei bundelt een aantal uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie op het vlak van pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende sociale zekerheidsvoordelen en is verschenen in het Staatsblad van 18 mei.

De wet voorziet in een automatisch behoud. Het pensioenreglement moet dus niet gewijzigd worden. De werkgever moet wel bijdragen betalen, waarvoor hij eventueel uitstel kan krijgen. Weigert de werkgever de bijdragen te betalen, dan worden het aanvullend pensioenplan en de dekkingen van ziektekosten of arbeidsongeschiktheid toch geschorst. De overlijdensdekking loopt wel door.

De werkgever verwittigt de werknemers over het al of niet behoud van de pensioenopbouw. Als de pensioenopbouw behouden wordt (wat meestal het geval zal zijn), laat de werkgever ook weten op welke manier de persoonlijke bijdrage van de werknemer in het pensioenplan ingehouden zal worden. Die inhouding kan ook gespreid in de tijd gebeuren.

Partner Content