Groepsverzekering en pensioen gaan samen

Vanaf 2017 zal je je groepsverzekering pas uitbetaald krijgen als je met pensioen gaat. Wat betekent dat concreet? Een woordje uitleg.

De opeenvolgende hervormingen (wettelijk pensioen, vervroegd pensioen, groepsverzekering) maken het niet gemakkelijk om het bos nog door de bomen te zien. Eén ding is zeker: de regering haalt alles uit de kast om werknemers zo lang mogelijk aan het werk te houden.

Wettelijke pensioenleeftijd

Momenteel is de wettelijke pensioenleeftijd nog altijd 65 jaar. Vanaf 2025 wordt dat 66 jaar en vanaf 2030, 67 jaar.

Leeftijd voor vervroegd pensioen

De leeeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen schuiven als volgt op:

  • 62 jaar en 40 loopbaanjaren in 2016 (60jr, bij loopbaan van 42 jaar/ 61 jaar bij loopbaan van 41 jaar)
  • 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren in 2017 (60/61 jr, bij loopbaan van 43/42 jaar)
  • 63 jaar en 41 loopbaanjaren in 2018 (60/61 jr, bij loopbaan van 43/42 jaar)
  • 63 jaar en 42 loopbaanjaren in 2019.(60/61 jr bij loopbaan van 44/43 jaar)

Leeftijd voor je groepsverzekering

Momenteel is het nog mogelijk het kapitaal van je groepsverzekering te ontvangen op 60 jaar, ook al is de leeftijd voor het vervroegd pensioen verhoogd. Vanaf 2017 zal dat niet meer mogelijk zijn , dan zal je moeten wachten tot het moment waarop je effectief met pensioen kan gaan. Hiermee wordt niet bedoeld dat iedereen moet wachten tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, maar wel tot het moment waarop hij/zij effectief met (al of niet vervroegd) pensioen gaat. Voldoe je aan de voorwaarden om bijvoorbeeld op 63 jaar met vervroegd pensioen te gaan en je doet dat dan ook, dan kan je op dat moment het bedrag van je groepsverzekering ontvangen. Er zullen wel overgangsmaatregelen gelden voor wie in de nabije toekomst zijn groepsverzekering wou ontvangen.

Ontmoedigende belasting

Een paar jaar geleden al werd besloten om de groepsverzekering zwaarder te belasten als je je kapitaal vroeg opvraagt. De belasting bedraagt: 20% voor wie het kapitaal opvraagt op 60 jaar ; 18% voor wie het kapitaal opvraagt op 61 jaar; 16,5% tussen 62 en 64 jaar en 10% op 65 jaar. Wie zijn groepsverzekering ontvangt op het moment dat hij met pensioen gaat betaalt 16,5%.

Naar een gedeeltelijk variabele rente?

De groepsverzekering bestaat meestal uit 2 delen: stortingen door de werkgever en stortingen door de werknemer. De gewaarborgde rentevoeten zijn momenteel 3,25% (werkgever) en 3,75% (werknemer). Dit was niet meer houdbaar.De sociale partners discussiëren momenteel om tot een akkoord te komen om de rendementsregels te veranderen. Het is nog helemaal duidelijk of de rente variabel zou worden of niet. Een volledig variabele rente zou niet aanvaardbaar zijn voor de vakbonden, een gedeeltelijke misschien wel.

Partner Content