© Getty Images/iStockphoto

Grote opluchting voor werkloze 50-plussers!

De regering heeft gisteravond de knoop doorgehakt: 50-plussers die reeds meer dan een jaar werkloos zijn, ontsnappen aan de nieuwe pensioenberekening die voorzien is in het regeringsakkoord voor de begroting van 2018.

Voor vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, blijft de huidige situatie behouden, is bij regeringsbronnen vernomen. De regering wil wel fors inzetten op activering van deze groep. Ze vraagt daarom een advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en start overleg op met de deelstaten.

Net voor het zomerakkoord van eind juli besliste de ministerraad om de manier aan te passen waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen meetellen voor het pensioenbedrag (de zogenaamde “gelijkgestelde periodes”). Een tijdje terug was er in de pers veel te doen rond het verhaal van twee vriendinnen van wie er één een fors hoger pensioen dan de andere heeft ook al was ze langer werkloos geweest. De aanpassing moest dergelijke situaties vermijden. De werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf begin 2019 berekend worden op het minimum jaarrecht en niet langer op basis van het laatst verdiende loon.

Begin deze maand ontstond ophef toen sp.a-voorzitter John Crombez de maatregel oprakelde in “De Zevende Dag”. Crombez had ook in een interview met De Morgen dat weekend gezegd dat de maatregel tot 140 euro per maand zou kosten aan wie meer dan veertig jaar heeft gewerkt en op latere leeftijd wordt ontslagen.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten ontkende de maatregel en sprak van “klinkklare onzin”, terwijl pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR) even later erkende dat er voor de aanpassing advies was gevraagd aan de Raad van State. Premier Charles Michel suste de discussie door te stellen dat er nog niets definitief beslist was.

Na een vergadering woensdag en een nieuwe vergadering donderdag heeft het kernkabinet nu wel een akkoord bereikt. Voor wie jonger is dan vijftig blijft de maatregel overeind, voor vijftigplussers verandert er niets. De regering gaat wel inzetten op activering. “Akkoord pensioenopbouw neemt ongerustheid weg. 50+ die job verliest, moet niet gestraft worden, wél meer kansen krijgen op nieuwe job”, tweette CD&V-vicepremier Kris Peeters donderdagavond.

Over het dossier is het laatste woord nog niet gezegd. In het heetst van de discussie, enkele weken terug, had coalitiepartner N-VA gezegd dat de regering het pensioensysteem voor 50-plussers “moet durven herbekijken”. “Anders komen de pensioenen onder druk te staan”. Bovendien “mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen”. N-VA waarschuwde ook voor een mogelijke “inactiviteitsval” als werkloze vijftigplussers niet aangespoord worden om te werken.

N-VA-bronnen zeggen nu dat de kwestie terug op de regeringstafel komt eens het advies van de NAR er is en na het overleg met de deelstaten. “Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen”, zegt een N-VA-bron. Via Twitter zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) dat hij met plezier de “goed werkende Vlaamse maatregelen voor vijftigplussers” wil uitleggen aan zijn federale collega Peeters. “En mijn wishlist hoe federale wetten dat effect kunnen versterken”, luidt het.

Open Vld-voorzitster Rutten verklaarde in Terzake dat er een “heel duidelijke afspraak” werd gemaakt “en die zal door de regering worden uitgevoerd”. Ze bevestigde dat er voor vijftigplussers niets verandert, maar dat er een nationaal debat moet komen over hoe de arbeidsmarkt met oudere werknemers moet omgaan. Daarvoor wordt dus gekeken naar de input van de Nationale Arbeidsraad en de gewesten. “Dit moet voorkomen dat vijftigplussers nog in die situatie terechtkomen.”

Wel werden maatregelen genomen voor mensen onder de vijftig jaar die werkloos worden. Tijdens hun eerste jaar werkloosheid zullen ze nog steeds pensioen opbouwen op basis van hun laatste loon. Na dat jaar vallen ze terug op een basisloon, legde Rutten uit. Daarmee bouwt de regering-Michel volgens de liberale voorzitster voort op een maatregel die de vorige regering-Di Rupo nam, op basis van het principe dat werken meer moet lonen dan niet werken. Rutten had het over een “toekomstgerichte maatregel”.

Partner Content