© Getty Images

Hervorming erfrecht in Brussels gewest

Het maakt nog altijd een verschil of je gehuwd bent, of wettelijk of feitelijk samenwoont. Het Brussels gewest past een en ander aan op het vlak van erven en schenken voor de feitelijke samenwoners.

Wettelijke samenwoners hebben een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd bij hun gemeente. Dat ‘statuut’ geeft hen een aantal rechten. Ze zijn beter beschermd dan feitelijke samenwoners, die geen verklaring hebben afgelegd. Zo hebben ze bijvoorbeeld een beperkt erfrecht tegenover elkaar. Maar die bescherming is ook broos, want de partners kunnen de wettelijke samenwoning eenzijdig beëindigen.

Erven

Feitelijke samenwoners erven niet van elkaar. Willen ze elkaar iets nalaten, dan moeten ze een testament maken. Op het bedrag dat ze erven moeten ze erfbelasting betalen. In Vlaanderen betalen feitelijke samenwoners het tarief van gehuwden als ze minstens 1 jaar ononderbroken samenwonen. En de vrijstelling van het deel dat de langstlevende partner erft van de gezinswoning geldt ook voor feitelijke samenwoners als ze minstens 3 jaar samenwonen.

Het Brussels gewest past zijn regelgeving aan, in lijn met de Vlaamse. Voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 januari 2024 zullen langstlevende feitelijk samenwonende partners het gunstige tarief betalen van gehuwden als ze 1 jaar samenwonen. Dat is nu enkel voorbehouden voor echtgenoten en wettelijke samenwoners. En als ze minstens 3 jaar samenwonen genieten ze de vrijstelling ivm de gezinswoning.

Schenken

Ook als ze schenken verandert de regelgeving voor feitelijke samenwoners in het Brussels gewest.

Feitelijk samenwonende partners die minstens een jaar samenwonen zullen kunnen schenken aan het verlaagd tarief ‘partners’.

Feitelijk samenwonende partners die minstens 3 jaar samenwonen zullen familiale ondernemingen en vennootschappen kunnen schenken aan het verlaagd tarief ‘partners’.

Vriendenerfenis

Naast de wijzigingen voor feitelijke samenwoners zal het Brussels gewest de vriendenerfenis invoeren, die enkel bestond in Vlaanderen. Het komt erop naar dat je tot 15.000 euro kan nalaten aan een vriend of ver familielid aan het voordelige tarief van 3% voor de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen,…).

Partner Content